Terug naar overzicht

Meer taken voor super-verpleegkundigen

Routineklusjes

Sinds 2004 verzorgen hogescholen masteropleidingen voor verpleegkundigen die willen doorleren: zij worden physician assistant of verpleegkundig specialist. Die ‘super-verpleegkundigen’ weten genoeg om bepaalde routineklusjes van artsen over te nemen, meent minister Schippers van Volksgezondheid.

De ministerraad stemde in met haar voorstel om de bevoegdheden van zulke verpleegkundigen te verruimen. De Tweede Kamer moet er nog mee instemmen.

Zelfstandig behandelen

Physician assistants werken onder verantwoordelijkheid van een arts. Verpleegkundig specialisten hebben een masteropleiding advanced nurse practice gevolgd en mogen in bepaalde gevallen zelfstandig patiënten behandelen.

Avans besloot eind 2009 te stoppen met de masteropleiding Advanced Nursing Practice die de hogeschool aanbood in samenwerking met Fontys.  [BB/HOP, AR]

Zie ook eerder verschenen artikel:

Avans stapt uit Advanced Nursing Practice 09-12-2009

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?