Terug naar overzicht

‘OV in Brabant moet beter en betaalbaarder’

Waarvoor gaan we 2 maart eigenlijk naar de stembus?

‘De Provinciale Staten zijn zeg maar de gemeenteraad van Brabant. Het dagelijks bestuur, de Gedeputeerde Staten, fungeert als de wethouders van de provincie. Ze beslissen bijvoorbeeld over ruimtelijke ordening, aanleg van wegen en het openbaar vervoer in Brabant.’

Wat zijn de hot items van de PvdA tijdens deze verkiezingen?

'De PvdA heeft drie hoofdthema’s. Zo willen we werk voor iedereen. Het creëren van bedrijventerreinen zorgt voor meer arbeidsplaatsen. Daarnaast willen we een gezond Brabant. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen megastallen moeten worden bijgebouwd. De uitstoot van ammoniak en andere gassen bij die stallen is slecht voor de gezondheid. Ten slotte strijdt de PvdA voor een duurzaam Brabant. Energie moet duurzamer worden opgewekt. Dan moet je denken aan meer windmolens en zonnecellen.’

Wat zijn je persoonlijke speerpunten?

‘Mocht ik worden gekozen dan wil ik vooral het openbaar vervoer verbeteren. Sommige plattelandsgemeenten en kerkdorpen zijn slecht bereikbaar terwijl daar natuurlijk ook studenten wonen. Het openbaar vervoer moet goed en betaalbaar worden. Daarnaast maak ik me sterk voor de komst van de talencampus in Oss, waar onderwijs en bedrijfsleven hun kennis gaan delen.’

Heb je al campagne gevoerd?

‘Ik ben tot nu toe vooral de straat opgegaan in de regio waar ik vandaan kom: Uden, Oss en Veghel. Ik heb mensen geïnformeerd waar de PvdA voor staat. Maar in de eerste plaats gaat het erom dat mensen gebruik maken van hun stemrecht. Elke stem is belangrijk. Vier jaar geleden was de opkomst 47 procent. Stem dus op de partij waarvan jij denkt dat die Brabant het beste verder helpt.’

Ga je een plek in de Provinciale Staten halen?

‘Op dit moment heeft de PvdA acht zetels en ik sta vijftiende op de verkiezingslijst. De kans is dus heel erg klein dat ik direct word gekozen. Aan de andere kant weet je nooit hoe het kan lopen. Als basis van voorkeursstemmen kan ik in aanmerking komen voor een plek in de Provinciale Staten.’ [CT]

Stemmen bij Avans is tijdens de Provinciale Verkiezingen ook mogelijk. In Breda kun je op 2 maart tussen 10.00 en 14.00 uur terecht in lokaal HF002. In Den Bosch wordt er tegenover het schoolgebouw een stembureau geplaatst.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?