Terug naar overzicht

‘Schrap bijverdiengrens studenten’

Studenten die meer dan 13.215 euro bijverdienen, kunnen maar beter hun beurs stopzetten en hun ov-kaart inleveren. Wie dat vergeet, moet later een deel van zijn studiefinanciering terugbetalen. Ieder jaar overkomt dat zo’n dertienduizend studenten.  

Uitzonderingen

Staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft gezegd dat hij de studiefinanciering wil ‘vereenvoudigen’. Er zouden minder uitzonderingen moeten gelden, vindt hij. Daarbij denkt hij allereerst aan bepaalde groepen studenten die langer mogen studeren of een aanvullende beurs krijgen. Maar overweegt hij misschien ook de bijverdiengrens af te schaffen?

‘Wij pleiten daar al jaren voor’, zegt kamerlid Boris van der Ham van D66. ‘En nu met nog meer inzet dan voorheen. Als wij studenten vragen om meer te betalen voor hun studie, dan moeten we ook die bijverdiengrens opheffen. Als studentondernemers succesvol worden, mag dat niet ten koste van hun studiefinanciering gaan.’

Ondernemerschap

Maar de VVD-fractie ziet niets in het afschaffen van de bijverdiengrens. ‘Ondernemerschap na je studie is goed’, zegt het liberale kamerlid Anne-Wil Lucas, ‘maar tijdens je studie moet je vooral met studeren en tijdig afstuderen bezig zijn.’ Ze denkt niet dat masterstudenten meer tijd zullen gaan besteden aan bijbaantjes, als ze geen basisbeurs meer krijgen: ‘Eerder andersom. Hoe langer je er over doet, hoe meer je moet lenen.’

Het CDA was niet bereikbaar. Van partijleider Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, is bekend dat hij ondernemerschap graag wil aanjagen, ook onder studenten. Die zouden bijvoorbeeld op basis van no cure, no pay toegang moeten krijgen tot patenten van hun hogeschool of universiteit.

Beginnende ondernemers

Studentenbonden ISO en LSVb vinden dat de bijverdiengrens geschrapt of verruimd mag worden. ‘Er worden miljoenen uitgetrokken om ondernemerschap onder studenten te stimuleren’, zegt voorzitter Guy Hendricks van het ISO. ‘De grens ligt vrij laag, zeker voor beginnende ondernemers.’

De LSVb vindt dat je best iets mag terugbetalen als je het overheidsgeld niet nodig hebt, maar heeft wel problemen met de huidige regeling. Voorzitter Sander Breur: ‘Eigenlijk zou je moeten kunnen sparen voor magere jaren waarin je geen basisbeurs meer krijgt of verhoogd collegegeld moet betalen.’

Duur

Ook de PvdA vond in het verleden dat de bijverdiengrens moest worden geschrapt, hoewel voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk dat uiteindelijk te duur vond. Kamerlid Tanja Jadnanansing, tegenwoordig woordvoerder hoger onderwijs, denkt dat het nog steeds te duur zou zijn de grens af te schaffen, maar wil de positie van studentondernemers graag nader bekijken.

De Socialistische Partij niet. ‘Het lijkt wel alsof we vergeten dat studenten gewoon moeten studeren’, verzucht kamerlid Jasper van Dijk. ‘Het is niet vreemd dat de overheid geen beurs geeft aan studenten die veel geld verdienen. En je moet ook niet het signaal afgeven dat het prima is om veel te werken naast je opleiding.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?