Terug naar overzicht

Avansbestuur onder nieuwe salarisnorm

Bestuursvoorzitter Paul Rüpp heeft vorig jaar 204.477 euro verdiend. Marja Kamsma 199.019 euro en Frans van Kalmthout 197.402, zo staat in het overzicht dat de HBO-raad heeft rondgestuurd met de salarissen van hbo-bestuurders.

Minstens één hbo-bestuurder verdiende vorig jaar wél een salaris boven de toekomstige norm voor publieke topinkomens. Waarschijnlijk gold dat ook voor een andere bestuursvoorzitter en voor drie ‘deeltijders’.

13.000 euro boven de norm

In 2010 verdiende Marcel Wintels van Fontys Hogescholen 246.518 euro, inclusief pensioenbijdrage, auto en belastbare onkostenvergoeding. Wintels kreeg 24.000 euro meer dan in 2009. Zijn salaris lag bijna 13.000 euro boven de norm die staatssecretaris Halbe Zijlstra aan onderwijsbestuurders wil opleggen. Volgens de HBO-raad zijn de arbeidsvoorwaarden destijds toegelicht aan Ronald Plasterk, voormalig PvdA-minister van OCW.

Weigeren

De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht weigert aan het overzicht mee te werken. Het is dus nog niet bekend of voorzitter Ad Wisman in 2010 meer dan de norm van 223.666 euro verdiende. De kans is wel aanwezig: een jaar eerder verdiende hij vrijwel evenveel als Fontys-voorzitter Marcel Wintels.

Ook de kleine Iselinge Hogeschool staat nog niet in de lijst, maar daar verdienen de bestuurders minder. Die hogeschool was te laat met het inleveren van de bedragen en zal waarschijnlijk later worden toegevoegd, zegt een woordvoerder van de HBO-raad.

Drie uur per week

De drie bestuursleden van de Hogeschool Van Hall Larenstein zijn slechts drie uurtjes per week in dienst, maar daarvoor ontvangt hun voorzitter 24.299 euro. Omgerekend naar een voltijdsbaan is dat bijna 3,5 ton per jaar. Het drietal bestiert ook de Universiteit Wageningen.

In haar nieuwjaarstoespraak had voorzitter Guusje ter Horst van de HBO-raad al aangekondigd dat de hogescholen dit salarisoverzicht zouden maken om de transparantie te bevorderen.

Terugvorderen

De Wet normering topinkomens is nog niet door de Tweede Kamer aangenomen. Zijlstra heeft de instellingen alvast gesommeerd om hoge salarissen in ieder geval niet te laten stijgen. Als dat toch gebeurt, zal hij het geld terugvorderen: het is dan ondoelmatig besteed, vindt hij.

Hij heeft geld teruggeëist van de TU Delft, omdat de voorzitter daar meer verdiende dan met het ministerie was afgesproken. Een woordvoerder van OCW kon nog niet zeggen of hij ook stappen onderneemt tegen Fontys en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. [AR, BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?