Terug naar overzicht

Bouwkunde is net een spelletje

Normaal gesproken wordt je kennis tijdens een minor getoetst door een tussentijds tentamen. Nu worden de eerstejaarsstudenten opgedeeld in vier groepjes van drie. Docent Nathalie van der Wal van de Academie voor Bouw en Infra bewijst ook de kwaliteiten te hebben van een quizmaster en liet de hersenen van de minorstudenten flink kraken door ze ingewikkelde sommen uit te laten rekenen.

Kwadraten

De opdracht is eenvoudig: zoveel mogelijk sommen uitrekenen. Een goede bijbehorende uitleg levert de meeste punten op. De sommen waren een stuk ingewikkelder. Wortels, kwadraten, stamintegralen; voor de kenners bekende kost, voor een leek zonder wiskundeknobbel gaat het tijdens het spel drie kwartier lang over abracadabra.

Broddelwerk

‘Dit is echt basiskennis algoritme jongens, dit komt iedere keer weer terug’, zegt Van der Wal tegen drie jongens die wat moeilijk op gang komen. Even later tegen een ander groepje: ‘Dit is echt broddelwerk, drie punten.’ Het maximaal te behalen punten per vraag is vijf. Met de bonusvragen zijn maar liefst zes punten te verdienen, maar die zijn alleen door de echte wiskundigen op te lossen. Van der Wal: ‘Deze gaat heel ver. Dit is een driedubbele kettingregel.’

Het groepje met de enige meisjes gaat er, ondanks de vele protesten op de puntenverdeling van andere groepen, uiteindelijk met de prijs van door. Zij hebben de meeste en de ingewikkeldste vragen goed beantwoord en winnen ieder een USB-stick. [MG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?