Terug naar overzicht

Cultuureducatie trekt volle zalen

Tijdens het symposium komen Dirk Monsma , auteur van Kijk, ik kan zilver maken, en Frank Groothof , bekend van Sesamstraat en Klokhuis, beiden een lezing geven. Daarnaast zijn er verschillende workshops waarin allerlei soorten cultuureducatie aan bod komen. Cultuureducatie zorgt ervoor dat basisschoolleerlingen tot een grotere talentontwikkeling komen. ‘Door kinderen met dans, drama en kunst te confronteren stimuleer je de hersenen op een andere manier’, zegt Pabodocent Karen Leenaerts. ‘Dat zorgt ervoor dat ze beter presteren op taal- en rekengebied.’

De interesse voor het evenement is zo groot dat één van de workshops al volgeboekt is. ‘De opkomst is dit jaar sowieso hoger dan voorgaande jaren. Het symposium is groeiende.’

Cultuurwerkplaats

Het is niet toevallig dat cultuureducatie het thema van dit symposium is. Anderhalf jaar geleden is de Pabo begonnen met het bouwen van de cultuurwerkplaats. Die is nu af en zal komende woensdag feestelijk geopend worden.

In de werkplaats kunnen studenten, docenten en externen in aanraking komen met cultuureducatie. ‘Het is erg belangrijk dat Pabostudenten leren hoe zij bijvoorbeeld met dramalessen de taalvaardigheid van hun leerlingen verbeteren’, laat Leenaerts weten. ‘Dat soort dingen kunnen ze hier leren.’

Symposiumgasten

Het symposium dat de Pabo één keer per jaar organiseert, is vooral voor externen bedoeld. ‘Het gaat tijdens zo’n evenement vooral om het delen. Wij laten zien wat wij aan cultuureducatie doen en hoe andere mensen zich met cultuureducatie bezig kunnen houden’, aldus Leenaerts. ‘Onze bezoekers nemen natuurlijk ook kennis mee en daar kunnen wij weer wat van leren.’

Behalve museummedewerkers, kunstenaars en basisschoolleraren komen er ook Pabodocenten van andere opleidingen naar de bijeenkomst. ‘Wij hebben met onze cultuurwerkplaats een beetje een voorbeeldfunctie gekregen.’

Workshops

Er worden tijdens het symposium tien uiteenlopende workshops aangeboden, onder andere workshops van het Graphic Design Museum , dansgroep De stilte , Cultuurwinkel Breda, basisscholen en Pabostudenten.

Het symposium De kracht van cultuureducatie, vindt plaats op woensdag 30 maart van 12.30 uur tot 16.40 uur op de Hogeschoollaan 1 in Breda. Aanmelden kan via de website van het symposium. [IB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?