Terug naar overzicht

Dure vergissing voor bijverdieners

Voor studenten geldt een bijverdiengrens. Wie daar overheen gaat, verliest het recht op basisbeurs, aanvullende beurs en OV-jaarkaart. Soms eist studieverstrekker DUO enkele jaren na dato geld terug van studenten, omdat hun inkomen volgens de belastingdienst te hoog was.

Bijverdienen

Nu heeft DUO de controles over het jaar 2008 afgerond. Blijkbaar hebben veel studenten toen de bijverdiengrens uit het oog verloren, want maar liefst 19.990 (ex-)studenten hebben hierover een brief gekregen. Over het jaar 2007 waren dat er maar 14.640.

In 2008 is de bijverdienregeling aangepast. Niet langer gold het netto inkomen als grens (in 2007 was dat ruim tienduizend euro), maar het ‘verzamelinkomen’. In 2008 mochten studenten bruto bijna dertienduizend euro bijverdienen.

Die verandering deed destijds weinig stof opwaaien. Het zou om een formaliteit gaan. De netto-grens zou in de praktijk weinig verschillen van de bruto-grens. Maar wie niet goed oplette, kon toch de mist ingaan. Het netto inkomen kon gelijk blijven, terwijl het bruto-inkomen opeens boven de nieuwe norm uitstak.

Sanctie

De sanctie is niet mis. Wie een tientje te veel verdiende, moet niet alleen dat ene tientje terugbetalen, maar ook de OV-jaarkaart à 78 euro per maand. Dus in totaal moeten sommige studenten – vanwege dat ene tientje – 946 euro terugbetalen.

Die harde regeling geldt ook voor het jaar 2009 en is pas afgeschaft met ingang van het belastingjaar 2010. Toen besliste PvdA-minister Plasterk dat de overheid nooit méér geld terug kon vorderen dan de student te veel had verdiend. Een tientje te veel werd een tientje terugbetalen.

Melden

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) betwijfelt of studenten destijds goed zijn voorgelicht over de ingrijpende verandering. ‘Wie hierdoor getroffen wordt, moet zich vooral melden bij ons of bij de vakbond LSVb’, zegt ISO-voorzitter Guy Hendricks. ‘We gaan ermee aan de slag.’

Alles bij elkaar heeft drie procent van de (toenmalige) mbo-, hbo- en wo-studenten met recht op studiefinanciering een terugvordering gekregen. De groep studenten die geld moeten terugbetalen, groeit al enkele jaren. Vier jaar geleden hoefde de overheid slechts zevenduizend brieven te versturen, aan 1,2 procent van de studenten.

Wie zo’n brief ontvangt, krijgt overigens eerst de kans om bezwaar te maken. Misschien kloppen de gegevens van de belastingdienst niet en heeft de (ex-)student destijds minder verdiend dan gedacht. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?