Terug naar overzicht

Eerste college kwartier vroeger

Tussen colleges

Het vervroegen van het eerste college is nodig om zogenoemde wisseltijd te creëren. Dit is de tijd die je nodig hebt om van de ene collegezaal naar de andere te sjokken. Nu is daar volgens College van Bestuur-lid Marja Kamsma te weinig tijd voor: ‘Het is heel vervelend als colleges later moeten beginnen omdat de docent of studenten nog onderweg zijn.’

Marjan van den Heuvel, studentlid van de Avans Medezeggenschapsraad, kan zich daar wel in vinden: ‘Nu wordt er soms eerder gestopt met een college zodat iedereen op tijd in de volgende les kan zijn. Want vooral in Breda, waar je soms van de ene naar de andere locatie moet lopen, heb je daar niet altijd genoeg tijd voor.’

Kleinere dorpen

Van den Heuvel vraagt zich alleen af of het eerste college vervroegd moet worden: ‘Het gaat misschien maar om een kwartiertje, maar in praktijk betekent het dat sommige studenten een half uur eerder de bus moeten nemen vanwege de aansluiting in het openbaar vervoer. Dat geldt dan vooral voor Breda. Als je uit de kleinere dorpen in Zeeland of rond Dordrecht komt is het bovendien maar de vraag of er zo vroeg al een bus rijdt.’

De Diensteenheid voor ICT en Facilitaire Diensten pluisde uit of studenten op tijd op Avans konden zijn. Volgens directeur Ad Vogels is dit voor het overgrote deel van de studenten geen probleem: ‘Meer dan 90 procent van de studenten kan om half negen op school zijn als ze rond half acht van huis vertrekken. Bij 5 procent van de studenten ligt dit moeilijker. Die wonen zo ver weg dat ze heel vroeg moeten opstaan, maar dat is voor hen waarschijnlijk altijd het geval.’

Jonge kinderen

Behalve studenten ondervinden ook docenten volgens Van den Heuvel hinder van het vervroegen van de lestijden. ‘Medewerkers kunnen hun jonge kinderen daardoor niet meer naar school brengen.’ Volgens Vogels valt dit wel mee: ‘Het is niet zo dat docenten opeens elke dag het eerste uur staan ingepland. In praktijk zullen ze misschien één keer in de week om half negen moeten beginnen.’

Maar het belangrijkste argument is dat er geen alternatief is. De colleges aan het einde van de dag later plannen, levert volgens Vogels namelijk nog meer problemen op: ‘Na onze reguliere lessen komt nog het avondonderwijs. Het laatste uur duurt dan tot kwart over tien. Tegen die tijd is het moeilijker om nog thuis te komen, omdat er dan minder treinen rijden dan in de ochtend.’

Morgen buigt de Avans Medezeggenschapsraad zich over het voorstel van het College van Bestuur. [CT]

  

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?