Terug naar overzicht

‘Europees onderwijs vergelijkbaar maken’

Dat schrijft staatssecretaris Halbe Zijlstra aan eurocommissaris Androulla Vassiliou van onderwijs, cultuur, meertaligheid & jeugd. Zij heeft de regeringen van de lidstaten gevraagd naar hun ideeën over de modernisering van het hoger onderwijs in Europa.

Rankings

Zijlstra wil vooral dat de hogeronderwijsinstellingen uit de diverse landen beter met elkaar vergelijkbaar worden. Daarvoor is niet alleen de impact van hun onderzoek van belang, maar ook hun onderwijskwaliteit. Zijlstra pleit voor ‘multidimensionale rankings’.

Nu kan het gebeuren dat een onderzoeker een tijdje in het bedrijfsleven gaat werken en bij terugkomst een navenant lagere publicatiescore heeft: die heeft een negatieve invloed op de plaats van zijn instelling in de internationale rankings, die vooral op de impact van onderzoek zijn gebaseerd. Zijlstra vindt dat onterecht en onderstreept het belang van samenwerking met het bedrijfsleven en de kwaliteit van onderwijs.

Overzicht

Hij is niet de eerste die dit zegt. Er is momenteel geen overzicht waarin studenten eenvoudig kunnen zoeken naar instellingen die bijvoorbeeld op de TU Delft of de Rietveld Academie lijken; laat staan dat ze de kwaliteit van de instellingen makkelijk kunnen vergelijken.

Frans van Vught, voormalig rector van de Universiteit Twente, werkt momenteel aan een Europees classificatiesysteem dat U-map heet. Zijlstra verwijst daarnaar. Het is belangrijk om daar genoeg draagvlak voor te scheppen, meent hij. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?