Terug naar overzicht

Forse stijging aantal beroepschriften

Avansstudenten kunnen in beroep gaan bij het College van Beroep als ze het niet eens zijn met een uitspraak van de examencommissie. Daar hebben 60 studenten in Breda en Tilburg en 22 studenten in Den Bosch in 2010 gebruik van gemaakt. In 2008 werden er 49 beroepschriften ingediend. In 2009 waren dat er 70.

Beroepszaken

Uiteindelijk heeft dit in 2010 geleid tot 18 beroepszaken waarvan er negen gegrond zijn verklaard. Dat wil zeggen dat het College van Beroep de student in zijn gelijk stelt.

Van de 82 beroepschriften in 2010 hadden er 45 betrekking op het bindend negatief studieadvies. In 39 gevallen werd nog vóór de zitting alsnog een schikking bereikt. Concreet: in het merendeel van deze 39 zaken werd door de academie alsnog een jaar uitstel verleend waardoor betrokkenen hun studie konden vervolgen. Dit heeft in 2010 met name gespeeld bij de Academie voor Technologie en Management (ATM) en de Academie voor Bouw en Infra (AB&I).

Onrust

Bij de ATM heeft het tijdstip van het uitbrengen van de adviezen, aan het begin van de zomervakantie, en het op dat moment niet bereikbaar zijn van een contactpersoon, voor veel onrust gezorgd onder studenten.

De AB&I bracht de adviezen te laat uit, na 1 september en was er in alle gevallen geen juiste rechtsmiddelenclausule opgenomen in de beslissing.

De overige beroepen die behandeld zijn hebben hun oorsprong in klachten over het onderwijsprogramma, vrijstellingsverzoeken, beschuldiging van fraude, extra herkansingsverzoeken en conflicten rond stagebeoordelingen.

Het hele jaarverslag is hier te lezen. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?