Terug naar overzicht

Goede opleiding maakt niet gelukkig

Ingrid Robeyns, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, kwam gisteren de theorie van Amartya Sen toelichten aan de studenten van de Academie voor Sociale Studies Breda.

Tijdens het derde college van de ‘Studium Generale-reeks’ beschrijft Robeyns de winnaar van de Nobelprijs voor de economie niet alleen als een econoom en filosoof, maar ook als een homo universalis. ‘Als het over materiële zaken gaat, is hij altijd héél duidelijk: de armsten eerst.’ De bekende econoom probeert met zijn Capability Theory te laten zien dat inkomen slechts een klein gedeelte van een gelukkig leven is.

Capability Theory

‘Bij de Capability Theory is het vooral heel belangrijk wat een mens kan doen en wie een mens kan zijn’, legt Robeyns uit. ‘Of iemand bijvoorbeeld een huis, een auto en een hoop geld heeft, wordt slechts als instrumenteel belangrijk gezien. Die dingen blijken niet heel veel aan het geluksgevoel bij te dragen. Als je bijvoorbeeld aan een Nederlander vraagt wat hij belangrijk vindt, is "in een goede gezondheid verkeren", iets dat heel vaak genoemd wordt.’ Daarbovenop is het volgens Sen ook heel belangrijk dat je zelf kunt beslissen welke vorm je leven aan zal nemen.

Onderwijs

Toch dragen ook een goede baan en voldoende inkomen bij aan een gevoel van geluk. Het volgen van een goede opleiding is daarom erg belangrijk om later tevreden met je eigen leven te kunnen zijn. ‘Economen zien onderwijs op dit moment vooral als een investering’, aldus Robeyns. ‘Als je nu naar school gaat, maak je later meer kans op een goede baan en een hoog salaris.’

De uiteindelijke boodschap is dat mensen die voor dit hogere salaris kiezen aan geluk moeten inleveren. ‘Dat mensen met een lager inkomen een hogere levenskwaliteit genieten, is heel reëel. [IB]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

'Voetbalelftal onder de medicatie' 21-02-2011

'Mijn grootmoeder zegt altijd…'04-02-2011

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?