Terug naar overzicht

HBO-Rechtenstudent nummer 4 voor PVV

De PVV doet voor het eerst mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Dan heb je het zeker druk gehad de afgelopen dagen?

‘We zijn al langer bezig met de voorbereidingen. We hebben vooral uitgezocht wat we als PVV in Brabant kunnen doen voor de burger. Nu ben ik veel aan het flyeren, maar ik verwacht dat het na 3 maart wel wat rustiger wordt. Dan kan ik ook weer wat meer tijd aan mijn studie besteden. Die staat nu wel op een laag pitje.’

Wat zijn de provinciale speerpunten van de PVV?

‘We willen ervoor zorgen dat ouderen en gehandicapten veilig kunnen leven in hun eigen omgeving. Daarnaast gaan we snijden in bestuurlijke kosten. We willen stoppen met onzinsubsidies. Nu gaat tachtig procent van de begroting op aan subsidies, dat kan wel wat minder. Verder willen we de regeldruk voor ondernemers terugdringen. De opbrengst van de verkoop van Essent moet ten bate komen van het culturele erfgoed van Brabant, of direct terug naar de burger. Denk daarbij aan Brabantse tradities, de gilden, monumenten en waardevolle natuurlandschappen. We willen dat de provincie stopt met het project Brabant Culturele Hoofdstad. De leefbaarheid van de dorpskernen moet verbeterd worden en we zijn tegen megastallen.’

Landelijk is de PVV toch bekend als de anti-islamiseringspartij. Heeft de PVV in Brabant daar ook standpunten over? 

‘Wij zijn ook tegen islamisering. Zo willen we een verbod op hoofddoekjes en burka’s in het provinciehuis en de bouw van nieuwe moskeeën tegengaan. Er zijn in Brabant 45 moskeeën, dat zijn er wat ons betreft genoeg.’

In hoeverre heb je daar als provinciale partij invloed op. Is dat niet meer een landelijke of zelfs Europese kwestie?

‘Een aantal Duitse deelstaten heeft al een burkaverbod ingesteld. Als zij dat kunnen, kunnen wij het ook. Wat betreft de moskeeën willen we dat vooral gaan regelen via de wet op de ruimtelijke ordening.’

Hoe ben je nummer 4 van de PVV Brabant geworden?

‘Ik ben al langer actief in de lokale politiek. Zo was ik al actief voor de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven. Toen ik de mogelijkheid kreeg om me in te zetten voor de PVV ben ik dat gaan doen.’

In hoeverre sluit je studie aan bij je politieke ambities?

‘HBO-Rechten sluit goed aan bij het politieke ambacht. Projecten en onderzoeksopdrachten bijvoorbeeld hebben vaak betrekking op dezelfde zaken als wat er speelt in de lokale politiek.’

Voel je je als PVV’er niet geïsoleerd op de JHS?

‘Dat zou je verbazen. Die opleiding is echt geen linkse kerk. Er zijn genoeg studenten die net zo kritisch zijn als de PVV. Veel meer dan in Nijmegen, waar ik Geschiedenis studeerde.’

Zijn het op 2 maart nu verkiezingen voor Provinciale Staten óf voor of tegen de huidige regering?

‘Allebei. Deze verkiezingen zijn zowel landelijk als op provinciaal niveau erg belangrijk. Ik merk dat er nu veel meer aandacht voor de campagne is dan bijvoorbeeld in 2003. Toen was ik er ook bij betrokken namens de Lijst Pim Fortuyn, maar toen leefde het helemaal niet.’

Zie jij jezelf als beroepspoliticus?

‘Een goede politicus ben je 24 uur per dag. Je moet de actualiteit op de voet volgen. Maar het werk binnen Provinciale Staten kost je ongeveer een dag per week. Dus ik heb nog tijd om mijn studie af te ronden.’ [AR]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

'OV in Brabant moet beter en betaalbaarder' 24-02-2011 

Oud-student kartrekker bij GroenLinks 10-02-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?