Terug naar overzicht

Innovatieonderzoek dankzij convenant

Binnen ACIB wordt samengewerkt door de Academie voor Marketing (AM) in Den Bosch, de Academie voor Marketing en Business Management (AMBM) en de Avans School for International Studies (ASIS), beiden uit Breda.

‘Ondersteuning’

De resultaten van het convenant worden snel duidelijk. Studenten van de minor Innovatief Ondernemen van AMBM konden meteen aan de slag. Zij zijn op dit moment bezig met een onderzoek voor de BIZ . De studenten zijn gevraagd om het bestuur van de sociëteit te ondersteunen bij verschillende innovaties. Op deze manier moet het in de toekomst mogelijk zijn om nieuwe activiteiten voor de leden van de ondernemersvereniging van start te laten gaan.

De Avansstudenten gaan niet alleen het bestuur, maar ook de leden van de BIZ ondersteunen. Het is de bedoeling dat de studenten nog meer onderzoeken gaan uitvoeren, exportplannen gaan maken en presentaties gaan geven.

Internationale ondernemersvereniging

De BIZ heeft 180 leden in Brabant en Zeeland. Al deze leden zijn internationaal werkzaam. Het doel van de organisatie is het uitwisselen van kennis, ervaringen en contacten. [IB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?