Terug naar overzicht

‘Kandidaat met ervaring’

Wat studeer je en hoeveelste jaars ben je?

‘Voordat ik aan de studie Management, Economie en Recht (MER) in Breda begon, heb ik twee jaar Farmacie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Inmiddels zit ik in mijn laatste jaar van MER.’

Waarom wil je lid blijven van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad?

‘Op dit moment ben ik een van de weinige kandidaten die al een jaar ervaring heeft in de Medezeggenschapsraad. Dat is een groot voordeel, omdat er nog een aantal punten van de vorige AMR op de agenda staan. Ik denk dat ik het afgelopen jaar mijn stem heb laten gelden en dit zeker nog meer zal doen in mijn eventuele toekomstige Medezeggenschapsraadperiode.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?

‘Naast mijn ervaring als studentlid van de Avans Medezeggenschapsraad ben ik een aantal maanden lid geweest van het Dagelijks Bestuur van de Medezeggenschapsraad. Ik vertegenwoordig  ook de MER-studenten in de Opleidingscommissie van de academie.

In Groningen heb ik de farmaciestudenten bijgestaan door zitting te nemen in het bestuur van de oudste studievereniging van Nederland: G.F.S.V. Pharmaciae Sacrum.’

Wat zou jij als studentlid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?

‘Avans is een van de grootste hogescholen van Nederland. Dat kan voordelen met zich meebrengen, maar ook nadelen. Het grootste voordeel is de naamsbekendheid die Avans heeft. Het bedrijfsleven is goed op de hoogte van de kwaliteit van de opleidingen aan Avans. Dit komt met name door de proactieve houding van Avans. Het grootste nadeel van de grootschaligheid vind ik dat studenten niet meer weten waar ze hun vraag moeten neerleggen, omdat Avans niet transparant is. Er zijn weinig studenten die weten van het bestaan van een Avans Medezeggenschapsraad, Academieraad, Opleidingscommissie, Examencommissie en Klachtencommissie. Laat staan dat ze weten wat deze organen voor de studenten kunnen betekenen.

Naast de transparantie ben ik ook van mening dat het aantal college-uren omhoog moet, net zoals de kwaliteit van deze colleges. Gedurende mijn studiejaren in Groningen heb ik kunnen genieten van vele hoogstaande colleges. Wanneer ik deze colleges ga vergelijken met de colleges op Avans, zie ik dat het nog veel beter kan en moet.

Uiteraard ga ik mij ook inzetten voor de dagelijkse problematiek: te weinig werkplekken in Xplora, het openbaar vervoer en parkeervoorzieningen.’

Waarom moeten studenten op jou stemmen?

'Ik ben een vertegenwoordiger voor alle studenten. Dit wil zeggen dat ik de belangen zal behartigen voor de studenten uit Den Bosch, Tilburg én Breda. Ik deins niet terug voor een discussie en laat graag mijn mening horen, zeker als deze mening alle studenten aangaat.’ [AR]  

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Julius Kik: 'Zet extra bussen in' 30-03-2011

Michael Oomen: 'Tijd voor werk en priveleven' 30-03-2011

Siemen Kwinten: 'Meer leslokalen in Den Bosch' 29-03-2011

Gijs Machielsen: 'Met twee vingers in je neus tentamen halen' 29-03-2011

Michelle Minneboo: 'Studenten moeten eerder rooster krijgen' 29-03-2011

Raynor Koevoets: Niet van het kastje naar de muur 28-3-2011

Anne Vermijs: 'Het belang van de studenten voorop' 28-3-2011

Tim Zijlstra: 'Zorgen voor extra contacturen' 28-3-2011

Stemmen kan hier

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?