Terug naar overzicht

Kloof en kwaliteit

Kwaliteit en onbegrip, een onhandige combinatie, maar onbegrip beïnvloedt wel kwaliteit. Wij hebben het heel diffuus over kwaliteit op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De student en de medewerker hebben het over kwaliteit op een ander niveau dan de bestuurder en ze begrijpen elkaar niet. “Waar gaat dit helemaal over… “

Paul Rüpp probeert in ‘Avans, de beste  vanuit passie en betrokkenheid’ de kloof te overbruggen tussen medewerker en bestuurder door te stellen dat het natuurlijk frustrerend is wanneer een beamerkar niet op tijd beschikbaar is. We moeten streven naar een perfecte organisatie in kleinschalige werkomgevingen.

Dat is een mooie schets, maar de huidige docent klaagt eerder over een Smartboard dat niet werkt en het licht dat niet uit kan tijdens het afspelen van een filmpje. De beamerkar bestaat nauwelijks meer in het bewustzijn van de docent. Dat klinkt als een flauwe opmerking, maar het is wel de kern van en symptomatisch voor de grote afstand tussen operationeel en strategisch niveau binnen Avans.

De afstand tussen groot zijn en kleinschaligheid. De kloof die de kwaliteitsbeleving van iedereen binnen Avans bepaalt. De student maakt zich druk over roosters die niet deugen, de docent windt zich op over de werkomstandigheden en werkdruk en het College van Bestuur wil  strategisch een sociaal innovatieve organisatie ontwikkelen ‘waarin medewerkers hun professionaliteit optimaal inzetten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de student, het beroep en de regio’.

Iedereen vraagt om betere communicatie; de medewerkers en studenten willen gehoord worden en vragen om betere communicatie, het CvB streeft naar gesprekken met studenten en medewerkers om verbinding te vinden. Maar de kloof lijkt niet te overbruggen tussen strategisch denken en operationalisering.

Liz Chermin, directeur van de Academie voor Marketing en Business Management, twitterde naar aanleiding van het thema van de Onderwijsdag 2011 ‘een goede accreditatie is eerder het gevolg van goede interne marketing dan een kwaliteitskeurmerk’. Ik denk dat ze gelijk heeft en dat een goede accreditatie, een goede kwaliteit het loon is van een goed verkopen van je bedoelingen, goed communiceren. Kwaliteit is elkaar verstaan en begrijpen.

Het ideaal van Avans is: studenten afleveren die onze samenleving verder helpen. Ik voeg daaraan toe dat ik hoop dat ze medemensen worden die nooit verzuchten “Waar gaat dit helemaal over… “, maar vragen ter verduidelijking stellen en naar de antwoorden luisteren, zodat ze te weten komen waar het de ander om gaat, om te weten wat de ander als kwaliteit ervaart.

Ab Bobbink is docent bij de Academie voor Gezondheidszorg

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?