Terug naar overzicht

Lerarenbeurs omhoog

Leraren kunnen in hun carrière eenmaal een ‘lerarenbeurs’ aanvragen om gedurende een periode van maximaal drie jaar een tweede bachelor- of masteropleiding te volgen. Van de beurs worden de studiekosten en soms ook vervanging op school betaald.

Pabo

Maar sinds dit jaar moet voor een tweede studie het hogere instellingscollegegeld worden betaald. Alleen wie na zijn eerdere opleiding voor een zorg- of onderwijsopleiding kiest, kan dat doen tegen het normale tarief. Maar die regeling geldt niet voor iemand die al een lerarenopleiding heeft afgerond. Wie een pabo-diploma heeft, kan niet tegen het lage tarief een tweedegraads lesbevoegdheid halen.

De 7.700 euro zal overigens niet voor alle opleidingen toereikend zijn; er zijn ook instellingen waar het collegegeld voor bepaalde opleidingen hoger ligt.

34 miljoen euro

Jaarlijks worden ongeveer 6.500 beurzen uitgedeeld. De Algemene Onderwijsbond, die het nieuws meldde, is blij met de verhoging van het maximumbedrag, maar verwacht dat daardoor duizend beurzen minder verstrekt zullen worden. De vakbond ziet liever dat onderwijsopleidingen altijd worden uitgezonderd van het hogere collegegeld. Voor 2011 is 34 miljoen euro beschikbaar voor de regeling. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?