Terug naar overzicht

‘Meer leslokalen in Den Bosch’

Wat studeer je en hoeveelste jaars ben je?

‘Ik ben tweedejaarsstudent Bedrijfseconomie bij Avans in Den Bosch.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad?

‘Ik wil graag lid worden, omdat ik wil opkomen voor algemene belangen van alle Avansstudenten. Daarnaast wil ik me inzetten voor verbetering van de positie van studenten. Ik wil graag een aanspreekpunt zijn voor studenten, waar ze terecht kunnen met vragen of problemen. Voor zover dat mogelijk is, wil ik een duidelijke communicatie tussen AMR en studenten bewerkstellingen.’

Heb je ervaring met medezeggenschap?

 ‘Helaas niet.’

Wat zou jij als studentlid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?

‘Ik zou de volgende zaken binnen Avans willen aanpakken:

1.    Meer leslokalen, met name in Den Bosch;

2.    Meer stiltewerkplekken;

3.    Meer computers in Xplora.’

Waarom moeten studenten op jou stemmen?

‘Den Bosch is slecht vertegenwoordigd in de AMR en als studenten op mij stemmen, creëer ik natuurlijk evenwicht naar andere AMR-leden toe. Kortom, er ontstaat dan een betere weerspiegeling in de AMR tussen de locaties Breda, Den Bosch en Tilburg. Om deze reden is het van belang dat studenten op mij stemmen.’ [AR]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Gijs Machielsen: 'Met twee vingers in je neus tentamen halen' 29-03-2011

Michelle Minneboo: 'Studenten moeten eerder rooster krijgen' 29-03-2011

Raynor Koevoets: Niet van het kastje naar de muur 28-3-2011

Anne Vermijs: 'Het belang van de studenten voorop' 28-3-2011

Tim Zijlstra: 'Zorgen voor extra contacturen' 28-3-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?