Terug naar overzicht

‘Met twee vingers in je neus tentamen halen’

Wat studeer je en hoeveelste jaars ben je?

‘Ik ben eerstejaars student Small Business en Retail Management in Breda.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad?

‘Ik wil lid worden, omdat ik nog genoeg kansen zie waardoor Avans hogeschool nummer 1 van Nederland kan blijven.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?

‘In zekere zin wel. Ik ben lid geweest van het jeugdkabinet en de leerlingenraad. Op dit moment ben ik sinds kort lid van de Jovd. Dat is de afkorting voor Jongeren Organistatie Vrijheid en Democratie, het is de jongerenpartij van de VVD.’

‘Binnen de Jovd werk ik voor een denktank voor economische ontwikkeling en innovatie. Hiermee onderzoeken we hoe Nederland gestimuleerd kan worden om tot innovatie te komen. Kennis vormt de sleutel tot innovatie. Onderwijs is daarom belangrijk. Er valt altijd in onderwijs te innoveren, zoals e-learning of een beter personeelsbeleid waardoor een hogeschool goede docenten kan aantrekken.’

Wat zou jij als studentlid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?

‘Ik vind dat we ten opzichte van andere hogescholen een veel te strak hertentamenbeleid hebben. Ik vind dat leerlingen in het propedeusejaar niet twee, maar drie herkansingen moeten hebben. Hierdoor maakt je het ook voor mensen in hun tweede jaar makkelijker.’

‘Ook wil ik dat Avans Hogeschool zich meer gaat specialiseren in betere en kwalitatievere les- en leermethodes. De nadruk moet liggen op het digitale vlak, waardoor de kans groter wordt dat studenten met twee vingers in hun neus hun tentamens kunnen halen, zónder dat het tentamen makkelijker wordt. Leren moet steeds gemakkelijker worden en om niet uit de kennis top-10 te geraken moeten we deze kant op.’

Waarom moeten studenten op jou stemmen?

‘Ik zet alles op alles om maar één doel te bereiken voor mijn medestudent en dat is namelijk: de kans voor studenten om een hbo-diploma te behalen te vergroten.’ [AR]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Michelle Minneboo: 'Studenten moeten eerder rooster krijgen' 29-03-2011

Raynor Koevoets: Niet van het kastje naar de muur 28-3-2011

Anne Vermijs: 'Het belang van de studenten voorop' 28-3-2011

Tim Zijlstra: 'Zorgen voor extra contacturen' 28-3-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?