Terug naar overzicht

Open Universiteit gaat hbo-studies aanbieden

In 2008 kondigde de OU al aan dat ze werk ging maken van haar oorspronkelijke doelstelling om naast universitair onderwijs ook hoger beroepsonderwijs te verzorgen. Ze zal dit samen met hogescholen doen.

Afstandsleren

Bij hbo-informatica werkt de OU samen met Fontys Hogescholen, de Haagse Hogeschool, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hanzehogeschool Groningen. Zij hielpen mee de nieuwe hbo-opleiding vorm en inhoud te geven. Het onderwijs wordt een combinatie van afstandsleren, zelfstudie tweewekelijkse bijeenkomsten bij de hogescholen.

Iedereen kan, ongeacht vooropleiding, aan de OU studeren. De onderwijsprogramma’s bestaan uit modulen die ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd en die samen tot een diploma leiden.

Vakgebieden

Collegevoorzitter Theo Bovens laat weten dat in elk geval vijf van de zes wo-bacheloropleidingen van de OU een pendant in het hbo nastreven. Alleen bij de faculteit cultuurwetenschappen is die lastiger te vinden. Hij sluit niet uit dat er ook hbo-opleidingen zullen komen in vakgebieden die zijn instelling momenteel nog niet aanbiedt.

De meeste ‘leven lang leren’-opleidingen worden nu door particuliere instellingen aangeboden. De commissie-Veerman wees er vorig jaar op dat bekostigde instellingen te weinig presteren op dit gebied, en sprak van een onevenwichtige situatie.

HBO-Rechten

Accreditatieorganisatie NVAO heeft de nieuwe informatica-opleiding inmiddels goedgekeurd en het ministerie zorgt voor bekostiging. Overigens mag de OU van de NVAO sinds 2008 ook een hbo-rechtenopleiding verzorgen, maar die is nog niet gestart. Wel verzorgt ze samen met de Universiteit Utrecht en de Juridische Hogeschool Avans-Fontys schakelcursussen voor hbo-juristen die een universitaire masteropleiding rechten willen volgen. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?