Terug naar overzicht

Prijzenslag bij Avans

Prijzen

Om tot een zo betrouwbaar mogelijke enquête-uitslag te komen, willen zowel Studiekeuze123 als alle opleidingen die zich voor de enquête hebben ingeschreven dat zoveel mogelijk studenten hun mening geven. Daarom verloot Studiekeuze123 dit jaar tien iPads en driehonderd bol.com-cadeaubonnen. Verschillende onderdelen van Avans hebben besloten om hier nog een aantal extra beloningen bovenop te gooien. 

Een veelvoorkomende prijs zijn de ‘tegoedbonnen’. De Academie voor Deeltijd en de Academie voor Financieel Management verloten bijvoorbeeld bioscoopbonnen. Op de Academy of Media and User Experience en op de Academie voor Technologie en Management worden er consumptiebonnen beloofd.

iPad

Ondanks de populariteit die de bioscoop- en consumptiebonnen binnen de Avansopleidingen genieten, steekt één prijs met kop en schouders boven de anderen uit. De iPad is, als Studiekeuze123 het bij het rechte eind heeft, dé ultieme manier om studenten zover te krijgen de enquête in te vullen. Studiekeuze123 verloot zelf tien van de populaire Apple-speeltjes onder de deelnemende studenten. Twee academies van Avans hebben dit voorbeeld overgenomen. De Academie voor Gezondheidszorg en de Avans School of International Studies verloten elk twee iPads.

Behalve de prijzen die de studenten zelf kunnen winnen, wordt er dit jaar opnieuw aandacht aan ‘het goede doel’ besteed. Zo heeft Cesar, de studentenvereniging van de Academie voor Marketing and Business Management, besloten per ingevulde enquête vijftig cent over te maken naar een stichting die Microkredieten verstrekt.

‘Niks’

Niet alle onderdelen van Avans vinden het nodig om studenten door middel van prijsjes te verleiden tot het invullen van de Nationale Studenten Enquête . Hier en daar wordt er nog even afgewacht hoe de studenten zónder mogelijke beloningen op de enquête reageren. Zo geeft de Juridische Hogeschool aan pas over prijsjes na te gaan denken, op het moment dat de opkomst heel erg laag blijkt te zijn.

Kwaliteitsonderzoek

De Nationale Studenten Enquête wordt ieder jaar georganiseerd door Studiekeuze123. De uitslag geeft een goed beeld van de kwaliteit van 63 Nederlandse onderwijsinstellingen. Studenten kunnen deze uitslag gebruiken om Nederlandse opleidingen op verschillende punten te vergelijken. De deelnemende opleidingen kunnen de resultaten van de enquête gebruiken om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Vorig jaar werd de enquête door 37 procent van de leerlingen die de enquête ontvingen, ingevuld. Studiekeuze123 hoopt dit jaar minimaal evenveel studenten te bereiken.

Studenten hebben tot en met 4 april de tijd om de enquête in te vullen. [IB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?