Terug naar overzicht

Recordaantal promoties aan universiteiten

Al jaren stijgt het aantal promoties, maar in collegejaar 2009/2010 was de toename nogal spectaculair: ruim dertien procent meer dan het jaar ervoor, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Minder vrouwen

Er promoveren nog altijd minder vrouwen dan mannen, maar dat zal waarschijnlijk niet lang meer duren. Vrouwen zijn al jaren bezig aan een opmars. Er promoveren al bijna vijf keer zoveel vrouwen als in 1990. In de wetenschapsgebieden welzijn en gezondheid zijn vrouwelijke promovendi al vijf jaar in de meerderheid.

Het is niet bekend waarom er opeens zoveel meer doctorstitels konden worden verleend. ‘Misschien vallen er minder promovendi uit en ronden ze hun proefschrift sneller af’, speculeert Malou Willemars van het Promovendi Netwerk Nederland. ‘De universiteiten hebben enkele jaren geleden geïnvesteerd in de begeleiding van promovendi. Ook zijn ze iets kortere trajecten gaan aanbieden: misschien dat vorig jaar promovendi van driejarige trajecten tegelijk met promovendi van vierjarige trajecten hun titel kregen.’

Verdubbeling

Er zijn steeds meer promovendi aan de universiteiten. Onder het universitaire personeel is het aandeel promovendi verdubbeld van zeventien procent in december 1999 naar 34 procent in december 2009.

Promovendi zijn in dienst bij de universiteiten en hebben een tijdelijk contract. Sommige universiteiten willen hen liever een studiebeurs dan salaris geven, omdat dit goedkoper is. Maar de rechter fluit hen telkens terug. Nu lijkt de regering de universiteitsbestuurders te hulp te schieten: staatssecretaris Halbe Zijlstra wil promotietrajecten voor mensen met een studiebeurs wettelijk mogelijk maken. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?