Terug naar overzicht

Rekenkamer onderzoekt overhead onderwijs

Volgens de SP en de PvdA is nog steeds onduidelijk wat wordt verstaan onder de overhead hogescholen en universiteiten, laat staan welk deel van het budget daaraan wordt besteed.

Overbodig

Staatssecretaris Zijlstra zei vorige week dat hij een Rekenkameronderzoek eigenlijk overbodig vindt. De overhead van hogeronderwijsinstellingen ligt volgens hem rond de 25 procent en dat vindt hij te hoog. Hij wil afspraken maken om op de overhead te bezuinigen zodat er meer geld in het onderwijs kan worden geïnvesteerd. [MdV/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Overhead nog steeds onduidelijk 25-03-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?