Terug naar overzicht

Stapelaar weigert betaling hoger collegegeld

De zaak kwam dinsdag voor bij de onafhankelijke Geschillenadviescommissie van Avans Hogeschool. Tijdens de zitting legt de eerstejaarsstudent Bouwmanagement en Vastgoed zijn situatie uit. Hij studeerde hiervoor Bos- en Natuurbeheer op een andere hogeschool. Vorig studiejaar rondde hij die opleiding af.

DUO

In juli 2010 meldt de student zich via Studielink aan bij Avans. Een maand later, na controle van alle gegevens, wordt hij officieel ingeschreven. Ondertussen studeert de student af aan zijn vorige hogeschool: die school geeft dat door aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en die geeft dat op zijn beurt weer door aan Avans. In oktober trekt de Studentenadministratie van Avans officieel de conclusie: deze jongen is een stapelaar.

De jongen is dan echter al aan zijn nieuwe studie op Avans in Tilburg begonnen. Op de open avond begin juni hoorde de student niks over het verhoogde collegegeld voor stapelaars, en daarna ook niet meer, dus hij begint in september 2010 gewoon aan Bouwmanagement en Vastgoed: ‘Tijdens die open avond heb ik het met een docent wel gehad over mijn eerdere opleiding en bij mijn aanmelding op Avans heb ik het ook aangegeven. Niemand zei iets. Ik ben slecht geïnformeerd door Avans, dus ik weiger 7.650 euro collegegeld per jaar te betalen.’

Eigen verantwoordelijkheid

Had de student zelf ook niet beter op moeten letten? Was het niet ook zijn eigen verantwoordelijkheid om zichzelf goed te informeren?, vraagt de Geschillenadviescommissie zich tijdens de zitting af. De discussie over het verhoogde collegegeld voor stapelaars is vorig jaar volop gevoerd in politiek Den Haag en belicht in de landelijke media en in media zoals hogeschoolkrant Punt. ‘Nee, ik wist echt van niks’, zegt de student. ‘Ik volg het nieuws niet zo goed.’

Namens Avans deed Conchita Lopez van Studentenadministratie het woord: ‘In de inschrijvingsvoorwaarden van Avans staat duidelijk het verhoogde collegegeld genoemd. Iedere nieuwe student die zich aanmeldt bij Avans Hogeschool behoort die inschrijvingsvoorwaarden te lezen.’ Maar hoeveel studenten lezen die ook echt?, vraagt de voorzitter van de Geschillenadviescommissie zich af. ‘Moet Avans niet gewoon stapelaars ook direct en persoonlijk informeren?’

Bij de zittende studenten is dat wel gebeurd, maar bij nieuwe studenten niet. De verdediging geeft toe dat de communicatie van Avans naar deze student niet goed is geweest. ‘Wij hadden nooit zomaar het extra geld bij jouw bank mogen proberen te incasseren, zonder jou vooraf schriftelijk en persoonlijk over te berichten’, aldus Lopez tijdens de zitting.

Bijna 23.000 euro

Om de student tegemoet te komen, heeft Avans daarom aangeboden dat hij zijn eerste jaar mag doen tegen het lage wettelijke collegegeld van 1.672 euro. Vanaf het tweede studiejaar moet hij dan wel de volle mep gaan betalen. ‘Daar heb ik niks aan’, zegt de student. ‘Als ik het tweede, derde en vierde jaar wel vol moet betalen, dan ben ik bijna 23.000 euro armer. Dan kan ik net zo goed een jaar Nyenrode gaan doen.’

Nog drie jaar lang zoveel geld ophoesten, is voor de student niet te doen, zegt hij. Dan wordt hij gedwongen zijn studie af te breken. ‘En ik wil juist graag op Avans deze studie afmaken: ik vind het leuk en ik heb tot nu toe alles gehaald. Maar ik heb mij met bepaalde verwachtingen bij Avans ingeschreven, ik rekende op vier jaar 1.672 euro. Niemand heeft mij ooit anders verteld.’

Uitspraak

De Geschillenadviescommissie sprak na afloop van de zaak haar advies uit: de commissie adviseert Avans om de student gelijk te geven en hem zijn héle studie tegen het lage wettelijke collegegeld te laten volgen. Het College van Bestuur van Avans gaat zich met dit advies op zak over de kwestie buigen en een definitief besluit nemen. [LJ]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Hoger collegegeld voor stapelaars definitief 09-06-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?