Terug naar overzicht

‘Stelen hoort erbij als je kind bent’

“Professionals gaan teveel uit van problemen van jongeren in plaats van hun talenten en mogelijkheden” De stelling is nog niet over de lippen van spreker Bert Prinsen of driekwart van de zaal staat al op om aan te geven dat ze het met de stelling eens is. Er kan kortom nog genoeg worden verbeterd bij het preventief werken met de jeugd.

Kattekwaad

Al moeten we volgens Prinsen, werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut, ook niet overdrijven: ‘Als een kind iets heeft gestolen, wil dat niet meteen zeggen dat hij op latere leeftijd in de problemen komt. We moeten het niet overdrijven. Kattekwaad uithalen en stelen hoort erbij als je kind bent.’

Als je wilt voorkomen dat jongeren later in de problemen komen, moet je er vroeg bij zijn volgens Prinsen: ‘Als je pas met de jongeren aan de slag gaat als de problemen zich openbaren, ben je eigenlijk al te laat. Alle onderzoeken wijzen uit dat je het beste zo vroeg mogelijk kunt beginnen. Als je al met preventie begint voordat het kind naar school gaat, heeft dat veel meer succes dan dat je het doet als het kind in de pubertijd zit.’

Repareren

Volgens tweede spreker Wiel Janssen, voormalig directeur van Bureau Jeugdzorg in Amsterdam, is het verder belangrijk dat ook de ouders in het programma worden betrokken: ‘Het heeft geen zin om een probleemkind uit het gezin te halen, te “repareren” en dan weer terug te zetten. De omgeving maakt deel uit van het probleem.’

We moeten volgens Prinsen de preventie ook naar de jongeren toe brengen: ‘Cliënten moeten niet continu worden doorverwezen van de ene naar de andere instelling. Je moet ze meteen de hulp bieden die ze nodig hebben.’ Janssen kan zich daar wel in vinden: ‘Je moet het preventiewerk naar de plekken brengen waar jongeren zitten. Dus in de wijken en op scholen.’

Jeugdcriminaliteit

In de daaropvolgende workshops kwam een aantal succesvolle projecten aan bod. Eén daarvan was Triple P, een programma dat ouders leert om hun kind positief op te voeden. Politie Haaglanden legde in een andere workshop uit hoe ze door middel van rolmodellen de jeugdcriminaliteit hebben verminderd. Bij welzijnsinstelling Divers ging het over het project Doelbewust, waarin risicojongeren zich sociaal ontwikkelen door in een voetbalteam te trainen en coachen. De projecten zijn stuk voor stuk een antwoord op wat werkt in de jeugdzorg. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?