Terug naar overzicht

‘Tijd voor werk en priveleven’

Wat studeer je en hoeveelste jaars ben je?

‘Ik studeer aan de opleiding Integrale Veiligheid in Breda en ben nu tweedejaars.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad?

‘Het lijkt me leuk om medezeggenschap te hebben op de belangrijke besluiten die genomen worden binnen Avans Hogeschool. Op deze manier kan je naar mijn weten de studenten het beste vertegenwoordigen. Ook lijkt het me een zeer leerzame ervaring.’

Heb je ervaring met medezeggenschap?

‘Nee.’

Wat zou jij als studentlid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?

‘Betere lesroosters, geen of bijna geen tussenuren, en aaneensluitende dagen op school. Zo hebben studenten ook nog tijd voor hun werk en privéleven en is dit makkelijker in te delen.’

‘Studiehandleidingen moeten ook echt worden nageleefd. Binnen mijn eigen opleiding komt het bijvoorbeeld vaak voor dat informatie die in de studiehandleiding staat niet overeenkomt met wat docenten ons opdragen te doen. Zo ontstaat er verwarring. Meestal word de handleiding dan simpelweg aangepast zodat ze het ons wel kunnen opdragen. Dat vind ik getuigen van een slecht vooraf opgesteld studieprogramma voor de betreffende periode. Zeer onprofessioneel.’

‘De focus moet meer gelegd worden op de individuele student. Nu staat steeds meer het groepsproces centraal en is er bijna geen plek meer voor de ontwikkeling van de individuele student. Andere studenten bepalen zo ook teveel of jij kans hebt op slagen binnen de opleiding.’

Waarom moeten studenten op jou stemmen?

‘Omdat ik denk dat veel studenten deze problemen met mij delen en vinden dat er iets aan gedaan moet worden. Ik kan misschien iets voor hen betekenen als ik in de medezeggenschapsraad kom.’ [AR]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Siemen Kwinten: 'Meer leslokalen in Den Bosch' 29-03-2011

Gijs Machielsen: 'Met twee vingers in je neus tentamen halen' 29-03-2011

Michelle Minneboo: 'Studenten moeten eerder rooster krijgen' 29-03-2011

Raynor Koevoets: Niet van het kastje naar de muur 28-3-2011

Anne Vermijs: 'Het belang van de studenten voorop' 28-3-2011

Tim Zijlstra: 'Zorgen voor extra contacturen' 28-3-2011

Stemmen kan hier

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?