Terug naar overzicht

‘Van staatsschuld naar studieschuld’

De bonden zijn ontstemd dat het kabinet op de studiefinanciering wil bezuinigen ('de staatsschuld wordt op de student afgewenteld'), maar ze hebben ook stevige kritiek op de vorm van de plannen. Het kabinet is slordig, vinden ze.

Duur

'Er zijn straks studenten die met alle maatregelen tegelijk te maken krijgen', zegt Guy Hendricks van het Interstedelijk Studenten Overleg. 'Die worden op een erg harde manier financieel geraakt: door de langstudeermaatregel, het sociale leenstelsel en het verlies van de ov-kaart. Dan wordt studeren heel duur.'

Bovendien krijgen ze er niets voor terug. 'Mensen die nu worden gekort, merken er niets van dat het kabinet de bezuinigingen over een paar jaar weer in het onderwijs wil investeren', merkt Hendricks op.  

Slordig

'Het is zo slordig allemaal', vult Sander Breur van de Landelijke Studenten Vakbond aan. 'Het kabinet volgt niet eens zijn eigen argumentatie. In de langstudeermaatregel worden de bachelor en master los van elkaar bekeken: je mag in beide opleidingen een jaar uitlopen. Maar voor de ov-jaarkaart worden ze plotseling op één hoop gegooid en mag je in totaal nog maar één jaar uitlopen.'

Breur vindt het ook onrechtvaardig dat studenten geen aanvullende beurs meer krijgen, als ze ernstig gebrouilleerd zijn met hun ouders. 'Je bent blijkbaar zelf verantwoordelijk voor hoe je ouders je behandelen. Dat kan gewoon niet.' [BB/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Geen ov-kaart voor trage student 14-03-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?