Terug naar overzicht

Virtuele achterstandswijk van Cyberdam

Slagerij

Op Parallelweg 15 woont mevrouw Wang die met enorme schulden kampt, verderop in de straat zetelt de GGD en om de hoek staat een Justitiële jeugdinrichting. ‘Maar er zit ook een Postkantoor, een slagerij en een universiteit,’ legt docent Stefan van Teeffelen uit. ‘Deze stad heeft eigenlijk alles wat een normale stad ook heeft.’

Onderwerp van gesprek is Cyberdam, een virtuele stad op internet. De studenten CMV dompelen zich de komende weken onder in De Dokken, de achterstandswijk van Cyberdam. Aan hen de taak om met een adviesrapport op de proppen te komen. Van Teeffelen: ‘Ze treden als het ware in dienst van een welzijnsorganisatie en moeten kijken hoe ze de leefbaarheid in de probleemwijk kunnen verbeteren.’

Echte probleemgezinnen

Dankzij Cyberdam kunnen de studenten zich goed inleven in hun latere werkveld. ‘De virtuele wereld zorgt voor een goede simulatie. Je ziet om welke mensen het gaat en in welke straat ze wonen,’ legt collegadocent Gerard Latjes uit. ‘Dat is bij Sociale Studies nog weleens moeilijk. Onze studenten kunnen namelijk niet zomaar met echte probleemgezinnen werken.’

Normaal gesproken moeten studenten het daarom doen met een casus, een korte tekst waarin een bepaalde situatie wordt geschetst. Latjes: ‘Maar zo’n casus is vaak vrij beperkt. Als je de studenten een hele stad voorschotelt, krijgen ze veel meer informatie te verwerken. Ook allemaal dingen waar ze niks mee kunnen. Alles wordt een stuk complexer, net als in het echt.’

Grootse plannen

Het project in Cyberdam is weliswaar een pilot, maar de twee docenten hebben grootse plannen met de virtuele leeromgeving. ‘We kunnen straks bijvoorbeeld filmpjes van echte probleemgezinnen uploaden. Dan zeggen we tegen de studenten: “Ga naar Dorpstraat 13 en beschrijf de problemen van het gezin.” Als studenten dan op dit huis in Cyberdam klikken, krijgen ze een filmpje te zien van het gezin dat daar woont. En misschien kunnen ook casussen uit het derde en vierde jaar in de toekomst aan deze stad worden gelinkt.’

Innovatieprijs

Het project van het CMV-duo is één van de negen genomineerden voor de Avans Innovatieprijs. De winnaar wordt 14 april bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse Onderwijsdag. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?