Terug naar overzicht

Wegsturen in vierde jaar mag niet

Negatief bindend studieadvies

De student had aan het eind van zijn vierde studiejaar een negatief bindend studieadvies (bsa) gekregen van de hogeschool, omdat hij zijn propedeuse nog niet had gehaald. Maar volgens het onderwijs- en examenreglement van de hogeschool kan alleen tijdens het eerste en tweede studiejaar een negatief bsa worden gegeven, wanneer een student zijn eerstejaars vakken nog niet allemaal heeft gehaald.

Toen heeft de hogeschool hem verder laten studeren, constateert het College, dus mag de student zijn opleiding afmaken. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?