Terug naar overzicht

Zijlstra speelt voor Robin Hood

Al snel na zijn aantreden verzekerde staatssecretaris Halbe Zijlstra dat hij – net als zijn voorganger – de topsalarissen voor onderwijsbestuurders wil aanpakken. Maar voorlopig kan hij het geld nog niet bij hen persoonlijk terugeisen; daarvoor moet hij wachten op parlementaire goedkeuring van de Wet normering topinkomens.

Tot die tijd kan hij het geld wel opeisen bij instellingen die hun bestuurders te veel betalen. Zo vorderde hij 20.000 euro terug van de TU Delft en enkele tienduizenden euro’s van de Hogeschool Inholland.

Macrobudget

In november vroegen D66, PvdA en PVV of hij dat geld weer in het onderwijs wilde stoppen. Toen kon Zijlstra dat nog niet toezeggen, hoewel hij beloofde dat te proberen.

En nu blijkt het gelukt. Het geld wordt aan het budget voor het totale hoger onderwijs toegevoegd, oftewel het ‘macrobudget’. Vervolgens wordt het weer volgens de vaste systematiek over de instellingen verdeeld.

Dan zou het weer bij de studenten terecht moeten komen. Een terugvordering van 20.000 euro levert per student al snel een slordige 3 cent extra onderwijs op. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?