Terug naar overzicht

Zijlstra tegen collegegeldvrij besturen

Volgens Zijlstra is het oneerlijk om een klein groepje studenten uit te zonderen en hun de mogelijkheid te bieden om zich tijdelijk uit te schrijven. Daarmee worden anderen immers achtergesteld, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Administratieve lasten

De regeling zou instellingen bovendien opzadelen met extra administratieve lasten en een groter beroep op hun profileringsfondsen. En dat is niet de bedoeling, vindt de staatssecretaris.

ISO-voorzitter Guy Hendricks weerspreekt dit. ‘Wij vragen helemaal niet om extra beurzen of meer geld voor studentbestuurders. Wij willen alleen dat zij geen collegegeld hoeven te betalen als zij geen enkel vak volgen, en dat het jaar niet meetelt als studievertraging.’

Voorkeusbehandeling

Volgens Hendricks gaat het ook niet om een clubje dat een voorkeursbehandeling zou krijgen. ‘De regeling is met name bedoeld voor studenten in medezeggenschapsraden, die hiermee de mogelijkheid zouden krijgen om meer tijd aan hun taken te besteden. Dat is niet alleen goed voor henzelf, het levert vooral een betere medezeggenschap op.’ [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?