Terug naar overzicht

AAFM wil hoger scoren

Adjunct-directeur Mark Reijndorp: ‘Wij hebben deze subsidie aangevraagd omdat wij volop bezig zijn met een verbetertraject binnen onze academie. Onze trigger om het bestuur dit geld te vragen was onder andere de laatste Nationale Studenten Enquête (NSE), waarvan wij de resultaten voor AAFM vonden tegenvallen.’

Docentstages

Lianne Huijssoon is lid van het nieuwe managementteam: ‘Wij willen onze mensen meer inspireren, processen beter inrichten en een aantal zaken binnen de teams verbeteren. We speuren problemen op, benoemen deze en lossen ze op. Het gaat hierbij ook om gedrag en mentaliteit: elkaar aanspreken op zaken, maar ook meer complimenten geven. We bieden de docenten meer kansen om zich te ontwikkelen, denk bijvoorbeeld aan docentstages.’

AAFM is uit een financieel dal omhoog gekropen. De academie stond er een aantal jaren geleden erg slecht voor: begin 2008 was er een half miljoen weg te werken. Dat in combinatie met langdurig zieken (op het dieptepunt was negen procent van het personeel ziek thuis) leverde een verhoogde werkdruk op binnen de academie. Huijssoon: ‘Er zijn echt flink wat gevallen van pech geweest binnen AAFM, zoals ziekte en auto-ongelukken. Op een enkele uitzondering na waren die gevallen niet direct gerelateerd aan werk. Die mensen werden grotendeels vervangen, maar niet allemaal en niet meteen natuurlijk. Dat leverde extra werkdruk op voor collega’s.’

Twee teams

Sinds eind 2009 is een nieuw managementteam bezig de academie weer vooruit te krijgen. Onder leiding van directeur Ed van Sprundel werd het begrotingstekort weggewerkt. Reijndorp: ‘Verder is de interne structuur helemaal omgegooid. Voorheen waren er vier teammanagers, één per opleiding. Maar dat waren docenten die zaken als vergaderen, beleid maken, curricula ontwikkelen náást het lesgeven moesten doen. Uiteindelijk bleek dat toch niet goed te werken. We hebben er toen twee teams van gemaakt. De mensen van Management, Economie en Recht (MER) zitten samen met die van Personeel en Arbeid. Bedrijfseconomie vormt één team met Accountancy.’

Het managementteam van AAFM wil dit studiejaar nog de grootste slagen maken met het verbetertraject. Reijndorp: ‘Er is een stijgende lijn, maar het is natuurlijk een blijvend proces. Onze doelen zijn eigenlijk heel simpel: het kwaliteit van onderwijs en onze scores op de NSE en op de Meting Aantrekkelijke Werkgever (MAW) moeten omhoog. En we willen de trots en het vertrouwen in de AAFM terugwinnen van onze mensen.’ [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?