Terug naar overzicht

Colleges Avans starten toch eerder

Avans is de laatste jaren in Den Bosch en in Breda flink gegroeid. Noodlokalen en andere alternatieven ten spijt ziet de hogeschool zich nu toch genoodzaakt om de eerste colleges te laten beginnen om 8.30 uur. Waardoor de drukte beter gespreid wordt. Twee weken geleden werd een plan hiertoe nog afgeschoten door de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR).

Onvoldoende ruimte

Nu blijkt er bij het verbeteren van de conceptroosters voor blok 4 toch op bepaalde dagen onvoldoende beschikbare ruimte te zijn. Avans denkt dat in het komende blok elke docent  maximaal één keer vroeg wordt geroosterd. Docent en AMR-lid René van der Burgt van de opleiding Advanced Business Creation verwacht niet veel problemen met deze noodmaatregel. ‘Gezien de aanbrekende zomerperiode is het juist wel fijn om wat eerder te beginnen', reageert hij.

Formulier

Om studenten tegemoet te komen heeft Avans een formulier beschikbaar gesteld waarop zij kunnen aangeven of ze wel of niet om 8.30 uur aanwezig kunnen zijn. De dienst Roosters en Tentaminering gaat daar rekening mee houden met het maken van de definitieve roosters voor blok 4. Het is daarom belangrijk het formulier tijdig in te vullen.

Het formulier is hier in te vullen. [AR]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Vervroegen eerste lesuur van tafel 16-03-2011

Eerste college kwartier vroeger 14-03-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?