Terug naar overzicht

‘Geen stages met familierelaties’

Het College van Beroep, de onafhankelijke rechtbank van Avans, boog zich afgelopen dinsdag over de zaak. De student was van plan om bij een bedrijf stage te gaan lopen waarvan het bedrijf van zijn vader een zusteronderneming is. De examencommissie keurde deze stageplek af. ‘Wij handelen conform de studiegids. Daarin staat dat studenten geen stage mogen lopen bij bedrijven waarbinnen familieleden werkzaam zijn.’

Zusteronderneming

Volgens de student is er echter geen sprake van een familierelatie of een familiebedrijf. Omdat zijn vader de directeur van één van de zusterondernemingen is, kan die geen invloed uitoefenen op zijn stage. Volgens hem had de commissie een andere mening gehad als ze naar de inhoud van zijn stageopdracht had gekeken. ‘De examencommissie laat studenten onder speciale omstandigheden wel degelijk stage lopen bij een familiebedrijf’, zegt hij. ‘Die omstandigheden waren er voor mij ook. Ik wil later een baan bij deze onderneming en zou na mijn afstuderen door mogen gaan met het onderwerp waar mijn stageopdracht over gaat.’

Volgens de student is het erg moeilijk om op dit moment een baan te vinden voor mensen met zijn opleiding. ‘Omdat ik nu geen stage bij dit bedrijf kan lopen, kan ik na mijn opleiding niet bij hen aan de slag.’

Principekwestie

De student loopt momenteel noodgedwongen stage bij een ander bedrijf. ‘Het bevalt me daar goed, maar het was niet mijn eerste keus. Dat ik er een zaak van heb gemaakt is puur een principekwestie. Ik wil dat ik erkenning krijg voor het feit dat de commissie te weinig naar de essentie van de stageopdracht gekeken heeft.’

Volgens de examencommissie doet dit argument er in deze situatie niet toe. ‘Wij doen nooit een uitspraak over de inhoud van een stageopdracht’, laat de voorzitter weten. ‘Het is gewoon niet de bedoeling dat studenten stagelopen bij een bedrijf waar zij familierelaties hebben. Dit gebeurt alleen in hele uitzonderlijk gevallen.’

De zaak is uiteindelijk niet gegrond verklaard. De student heeft geen gelijk gekregen. [IB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?