Terug naar overzicht

Grotere rol Onderwijsinspectie

De liberale bewindsman schrijft dit in eerste reactie op de vandaag gepubliceerde onderzoeken van de Onderwijsinspectie naar alternatieve afstudeertrajecten bij de Hogeschool Inholland en negen andere hogescholen.

Terugvorderen

Hij noemt het een ernstige zaak dat de waarde van het hbo-diploma ter discussie is komen te staan. Hij wil de bekostiging van onterecht verstrekte diploma’s bij hogeschool Inholland terugvorderen en vraagt de NVAO de procedure in gang te zetten om de accreditatie van de betrokken opleidingen in te trekken.

 

Van de negen andere hogescholen die de inspectie onderzocht zijn bij vier opleidingen ernstige tekortkomingen geconstateerd. De NVAO moet uitsluitsel geven over het eindniveau en de toetsen van de opleidingen journalistiek (Windesheim), werktuigbouwkunde (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), communicatie (Hogeschool Leiden) en het instituut voor communicatie en media (Hanzehogeschool).

 

Gaten dichten

Voor de toekomst van het hoger onderwijs noemt Zijlstra het cruciaal dat de gaten in het systeem gedicht worden. ‘De vrijblijvendheid moet eruit. Onderwijsinstellingen hebben veel autonomie, maar daarbij hoort het nemen van verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording.’

 

Ten eerste wil hij dat de accreditaties van opleidingen onderling beter vergelijkbaar worden, en ook onafhankelijker: ‘Het kan niet meer zo zijn dat instellingen hun eigen visitatiecommissies samenstellen.’

 
Signalen

Ook wil hij rol van de Inspectie in het hoger onderwijs groter maken: ‘De wettelijke uitzondering dat de Inspectie niet toeziet op de kwaliteit van het hoger onderwijs moet vervallen.’ Op basis van signalen en vooraf ingeschatte risico’s zullen opleidingen vaker en sneller een inspecteur over de vloer krijgen.

 

Ten slotte wil hij de toetsing en examinering in het hoger onderwijs verbeteren, onder meer door de examencommissies onafhankelijker te maken. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?