Terug naar overzicht

Hbo moet zich niet gek laten maken

Van Kalmthout vindt dat de Inspectie erg zorgvuldig te werk is gegaan. ‘Het is volslagen onzin om nu te concluderen dat het gehele hbo niet deugt. Al brengt de media het wel zo naar buiten. Medewerkers en studenten van Avans, maar ook van andere hogescholen zoals Fontys en de HAN werken keihard.’

Het bestuurslid vergelijkt de huidige situatie met die van een brand in een operatiekamer. ‘Op basis van één brand ga je ook niet de conclusie trekken dat geen enkele operatiekamer deugt.’

Examenregelingen

Van Kalmthout kan zich wel vinden in de kritiek van de Onderwijsinspectie dat het hoger onderwijs zorgvuldiger moet omgaan met de examenregelingen. ‘Daar hebben we als Avans zelf al twee jaar geleden stappen in gezet en dat traject hebben we bijna afgerond.’

‘Je kunt niet zeggen dat de NVAO fouten gemaakt heeft’, zegt Van Kalmthout. ‘De trajecten waar het om gaat bij Inholland zijn allemaal ontstaan na de accreditatie. De NVAO heeft een ritme van één keer per zes jaar. Wil je dit terugbrengen naar één keer per drie jaar dan brengt dit veel administratie en kosten met zich mee. Uiteindelijk gaat dat ten koste van het onderwijs.’

Foutmarge accepteren

Het bestuurslid ziet wat dat betreft meer in een tussentijdse lichte toets. ‘De discussie zou er eigenlijk over moeten gaan of we niet kunnen aanvaarden dat een paar procent niet goed gaat. Waarom zijn we niet bereid te accepteren dat bij een aantal opleidingen fouten worden gemaakt. Kennelijk accepteren we van de overheid geen foutmarge.’

De Onderwijsinspectie heeft ook Avans vragen gesteld na aanleiding van reacties op GeenStijl en het optreden van een oud-docent in EenVandaag. ‘De Inspectie heeft dat allemaal nagelopen en willekeurig de examenregelingen opgevraagd van een aantal opleidingen. Ze hebben geen onregelmatigheden geconstateerd.’ [AR]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Bij Avans geen diplomafraude 27-01-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?