Terug naar overzicht

Hoge salarissen ‘niet meer uit te leggen’

Na alle commotie over de hoge salarissen en dubieuze afstudeertrajecten in het hbo wil Ter Horst schoon schip maken. Hoewel ze formeel geen zeggenschap heeft over de hogescholen, pleit ze toch voor een eenvoudiger manier van salarissen vaststellen, op basis van studentenaantallen.

Gaan hogescholen dan niet zoveel mogelijk studenten werven?

‘Het gaat om marges. Een kleine hogeschool wordt niet zo snel een grote en andersom wordt een grote hogeschool niet snel een kleine. Hoe meer studenten je hebt, hoe meer docenten je hebt en hoe complexer je organisatie is. Daar mag je naar betaald worden. Je moet zo’n salaris tenslotte ergens op funderen. Nu telt het aantal studenten overigens ook mee. Wat verandert is dat we er een paar criteria uitgooien.’

Welke dan?

‘Het marktaandeel van een hogeschool – met andere woorden hoe groot een instelling is ten opzichte van andere – telt straks niet meer mee, net als de hoeveelheid privaat geld die een hogeschool binnenhaalt. Ook het aantal internationale studenten moet niet meer meewegen bij de vaststelling van salarissen, want sommige hogescholen richten zich nu wel erg sterk op het buitenland en dat is niet de bedoeling.’

U doelt op Stenden Hogeschool met al zijn buitenlandse campussen?

‘Vraag me niet naar namen.’

U wilt ook geen bonussen meer voor hbo-bestuurders?

‘Dat klopt. We willen de variabele beloning afschaffen. Die is nergens voor nodig en schept onduidelijkheid.’

Het wordt dus een star systeem?

‘Wat we in elk geval schrappen is de zogenaamde “pas toe of leg uit”-regel. Die hield in dat raden van toezicht van het beloningssysteem konden afwijken als ze dat konden uitleggen. Dat moet je gewoon niet willen, want het drijft de salarissen op. Ze kunnen altijd wel een uitleg voor een hoger salaris bedenken.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?