Terug naar overzicht

In een jaar je propedeuse halen

Studenten hebben de neiging om uit te stellen’, zegt rector magnificus Henk Schmidt tegen universiteitsblad Erasmus Magazine Online. ‘Dat is menselijk, maar in veel gevallen herkansen ze zichzelf zo uit het curriculum.’

Duimschroeven

Daarom wil de Erasmus Universiteit de duimschroeven aandraaien. Maar tegelijkertijd worden die weer wat losser gedraaid. Het maakt voortaan niet uit of studenten voor een vak een onvoldoende halen, zolang ze die maar compenseren met een hoger cijfer voor een ander vak.

‘Net als op de middelbare school mogen studenten een vijf halen, als er maar een zeven tegenover staat’, aldus een woordvoerder. ‘Het gemiddelde cijfer moet ten minste een 6,0 zijn.’

Onvoldoende

Aan het eind van het jaar krijgen studenten 60 studiepunten, zelfs als ze voor sommige vakken een onvoldoende hebben gehaald. De toekenning van studiepunten wordt dus losgesneden van de afzonderlijke vakken.

Sneller studeren met meer onvoldoendes? ‘Het mag en het is geen slecht idee’, zegt een woordvoerder van accreditatieorganisatie NVAO, die de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt. ‘De instellingen geven zelf vorm aan hun onderwijs. Als een student een onvoldoende haalt, betekent dat niet dat het onderwijs tekortschiet. Het zegt vooral iets over die student.’

Komend jaar geldt de nieuwe norm alleen voor de faculteit sociale wetenschappen. Naar verwachting zullen de andere faculteiten een jaar later volgen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?