Terug naar overzicht

Inholland gaat radicaal saneren

Eén vestiging verdwijnt helemaal: de Inholland-pabo in Hoofddorp. Nog eens drie opleidingen, waaronder de lerarenopleiding voortgezet onderwijs gaat Inholland overdragen aan andere hogescholen of samen met hen aanbieden. Dat heeft bestuursvoorzitter Doekle Terpstra aangekondigd.

Verhuizen

In de nieuwe plannen heeft Inholland minder mensen nodig, dus die moeten elders een baan zoeken. Het kan ook zijn dat hun opleiding naar een andere hogeschool verhuist. ‘Wel moet duidelijk zijn dat er niets op stel en sprong wordt gesloten’, aldus Terpstra. ‘Alle studenten die nu een opleiding volgen, kunnen die gewoon afmaken. Zo is het ook in de wet geregeld.’

Als het allemaal lukt, breekt Inholland met het verleden. Studenttevredenheid wordt een sturingsmechanisme, belooft Terpstra: ‘Studentenoordelen worden leidend.’ De fusiehogeschool wil niet langer concurreren, maar samenwerken met andere hogescholen. Het aantal studenten zal naar verwachting met een vijfde dalen. De vestigingen moeten de band met de regio weer versterken.

Onderwijsconcept

Ook wil Inholland ‘stoppen met ons huidige onderwijsconcept’ en de major-minorstructuur herzien. Competentiegericht onderwijs moet zich gaan toespitsen op de ‘doelgroepen van Inholland’ en ‘meer houvast en structuur’ bieden.

De docenten krijgen weer een centrale rol: ‘Ze nemen de verantwoordelijkheid voor het studiesucces van studenten. Het opleidingsmanagement heeft hierin een faciliterende rol.’

Noodzakelijke ingrepen

‘We worden een slagvaardigere onderwijsinstelling’, voorspelt Terpstra. ‘Deze ingrepen zijn noodzakelijk om Inholland klaar te maken voor de toekomst.’ Tegelijkertijd verzekert hij dat studenten van opleidingen die sluiten nog altijd een goed diploma zullen behalen.

Doekle Terpstra is sinds november bestuursvoorzitter van Inholland. Hij kwam over van de HBO-raad. Het vorige bestuur moest opstappen na alle commotie over de dubieuze afstudeerroute voor vertraagde studenten van de opleiding media & entertainment management. Die opleiding hoeft zijn deuren niet te sluiten van Terpstra. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?