Terug naar overzicht

IV-minor over internationale vraagstukken

De minor heet ‘Integrale Veiligheid en Internationale Conflict Studies’, kortom IVICS. Docent Wouter van Straten zette de minor op. ‘Wij bestaan sinds 2008, dus komend studiejaar begint de eerste lichting studenten aan het vierde jaar. Onze studenten moeten een eigen IV-minor kunnen kiezen, dus er móest een minor komen. Met een team van collega’s hebben we toen een veelzijdig programma opgezet.’

‘Het is security, maar duidelijk in een internationale context’, vertelt Van Straten. Studenten gaan zich in projectgroepen verdiepen in landen. Er is aandacht voor (politieke) geschiedenis, maar ook voor de toekomst. Voor twee studiepunten aan colleges gaan over Ethiek en Leiderschap. Tijdens de héle minor houden de studenten zich in projectgroepen bezig met een bepaald bedrijf of thema en werken daaromheen een half jaar aan een probleemstelling of opdracht.’

Kranten lezen

De minor staat voor 30 studiepunten en loopt van september 2011 tot januari 2012. Iedereen kan zich inschrijven, ook studenten van buiten IV, of zelfs van buiten Avans. Van Straten: ‘Je moet natuurlijk wel ouderejaars zijn én maatschappelijk en politiek geïnteresseerd. Verder wordt je geacht de actualiteiten volgen, de kranten lezen. Als je niet weet welke onrust er nu heerst in de Arabische wereld, dan is deze minor niks voor jou.’

Ongeveer de helft van de huidige derdejaars heeft zich al aangemeld voor deze minor. ‘Twintig aanmeldingen heb ik binnen, maar er zijn meer plekken in deze minor, maximaal 45’, vertelt Van Straten. ‘De minor gaat hoe dan ook door. Studenten van bijvoorbeeld economische richtingen en vooral ook IV-studenten in Den Bosch zijn zéér welkom om zich aan te melden voor deze minor. De minor is verbredend, niet verdiepend: iedere hbo-student met een beetje gezond verstand kan deze minor volgen, hele specifieke voorkennis is niet nodig.’

Field trips

Belangrijk onderdeel van de minor zijn ook drie field trips, excursies buiten de deur. Van Straten: ‘We gaan drie keer één dag op pad. Eén trip gaat naar de Westerschelde, om ons te verdiepen in het strategisch belang van de Westerschelde voor Nederland. Eén keer gaan we naar Arnhem, om de ‘brug te ver’ van WOII te bekijken en bespreken. En tot slot brengen we een bezoek aan Brussel óf Den Haag. Bijzonder aan deze uitstapjes is dat de studenten in duo’s op locatie, óver de locatie, moeten presenteren. Geen Powerpoint, gewoon daar staan en presenteren.’

Kijk op de website van Integrale Veiligheid in Breda voor meer informatie over de minor IVICS. Aanmelden kan ook al, bij Marie José Smits: mjmj.smits-cruysbergs@avans.nl. [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?