Terug naar overzicht

Meester

Dennis Tak zegt in november 2009 op de website van Punt: ‘De kracht van een docent is dat hij een krachtige persoonlijkheid heeft en met één been in de praktijk staat. Een master is daarvoor niet per se nodig. Ik vind het belangrijker dat er strengere eisen aan het praktijkgehalte worden gesteld.’

Toegewijd, vakinhoudelijke kennis, praktijkgericht, een sterke persoonlijkheid en aandacht voor de student: de kenmerken van een goede docent in het hbo. Deze visie wordt ook ondersteund door de verkiezing van de docent van het jaar. De keuze wordt altijd gemotiveerd met deze kenmerken.

Bij Avans is de docent van het jaar een man en relatief jong! Volgens de vereniging Beter Onderwijs Nederland zijn de taken van een docent zoveel mogelijk beperkt tot les of college geven, mentorschap, meebeslissen over het beleid van de onderwijsinstelling en het uitdiepen van de eigen vakinhoudelijke kennis en didactische vaardigheden.

Heeft Avans te weinig kwalitatief goede docenten? Je zou het denken als je de plannen in het beleidsplan 2011 – 2014  leest en de maatschappelijk roep om kwalitatief beter onderwijs aanhoort. Beter hogeschoolonderwijs lijkt synoniem aan een betere docent. De overheid heeft met de hbo-instellingen afgesproken dat in 2017 70% van de docenten een Master-titel heeft en 10% is gepromoveerd. De vakbonden ondersteunen deze afspraken. AOb-bestuurder Ben Hoogenboom: ‘Het is in onze ogen onbestaanbaar dat een opleiding met een docententeam dat maar voor de helft bestaat uit master-opgeleiden een excellent oordeel zou kunnen krijgen.’

Docenten binnen Avans zijn toegewijd, hebben didactische en vakinhoudelijke kennis en hebben aandacht voor de student.  Dat maakt Avans tot de beste brede hogeschool van Nederland. Of de docent al dan niet een Master-titel heeft speelt daarbij geen rol.

Volgens de publieke opinie is het niveau van het onderwijs belabberd en onze premier Mark Rutte sluit zich daar in januari gemakzuchtig bij aan. Het hogeschoolonderwijs is goed, dat bewijzen de accreditaties, de omstandigheden zijn slecht. Bezuinigingen treffen de onderwijsorganisatie, de docent en de student.

De docent in het hbo krijgt extra geld om een Master-titel te behalen, maar er is geen geld om de omstandigheden te creëren die hem en de student de vruchten daarvan laten proeven.

En wat wil de student? Les met de mogelijkheid tot pingen! In een groep met een goede docent. En dat is niet per se een docent met een Master-titel, maar een docent met didactische vaardigheden. Daarom is de doelstelling in het beleidsplan 2011 – 2014  ‘jaarlijks is 90% van de docenten actief bezig met zijn professionele ontwikkeling op het gebied van didactiek en ICT vaardigheden’ wat mager.

Ab Bobbink, docent bij de Academie voor Gezondheidszorg.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?