Terug naar overzicht

Onderwijsbestuurders klussen bij

Persoonlijke titel

Uit een rondgang die het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond maakte, blijkt onder meer dat Dirk Jan van den Berg, bestuursvoorzitter van de TU Delft, jaarlijks vijftigduizend euro per jaar verdient aan zijn commissariaat bij kabel- en internetbedrijf Ziggo. Hij hoeft dat bedrag niet terug te betalen aan de universiteit omdat hij die functie op persoonlijke titel en in zijn eigen tijd uitoefent.

De twaalfduizend euro die hij ontvangt voor zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas gaan wel naar de universiteit. Die nevenfunctie vloeit namelijk rechtstreeks voort uit zijn functie als collegevoorzitter.

Avans

Het Onderwijsblad sprak ook Avansbestuurder Marja Kamsma. Zij zit in een dertiental stuurgroepen, stichtingsbesturen en adviesraden, allemaal functies die samenhangen met haar baan als Avansbestuurder. Daarna heeft Kamsma nog een aantal betaalde bijbanen die niet direct samenhangen met haar hoofdfunctie, zoals lid van de Raad van Toezicht van het Waterlandziekenhuis in Purmerend en van zorgstichting Synergos in Eindhoven. ‘Ik vind het goed om naast mijn hoofdfunctie er nog iets maatschappelijks bij te doen. Het is leerzaam om te ervaren hoe dingen gaan in een andere organisatie.’

Aan Synergos en het Waterlandziekenhuis is ze een paar uur per week kwijt en dat moet in de eigen tijd. De bijverdiensten (vergoedingen gebaseerd op vaste richtlijnen voor toezichthouders in de zorg) mag ze dan ook zelf houden. ‘Dat zijn bedragen die laag zijn, niet te vergelijken met commissarisbeloningen in het bedrijfsleven. Terwijl de verantwoordelijkheid en het tijdsbeslag er absoluut niet voor onderdoen’, aldus Kamsma in het Onderwijsblad.

Inleveren

Bij de Universiteit Utrecht levert collegevoorzitter Yvonne van Rooy al haar bijverdiensten in, zoals het commissariaat bij de Bank Nederlandse Gemeenten (23 duizend euro per jaar). Volgens voorzitter Meijerink van de raad van toezicht van de UU is in haar hoge salaris meegewogen dat ze inkomsten meebrengt uit nevenfuncties, ook als die op persoonlijke titel worden vervuld. ‘Wij maken geen onderscheid tussen nevenfuncties.’

Bij de Vrije Universiteit gaat het weer anders. Collegevoorzitter René Smit staat de helft van zijn nevenverdiensten af. Hij heeft commissariaten bij onder meer het Havenbedrijf Rotterdam (dertigduizend euro) en bij de Kloosterboer Groep in IJmuiden.

Kijkje in de keuken

Ook rector magnificus Bas Kortmann van de Nijmeegse Radboud Universiteit heeft een aantal betaalde bijbanen, onder meer bij uitvaartonderneming Dela, ING en tot voor kort bij SNS Reaal. De ruime ton die hij jaarlijks bijverdient mag hij houden, conform de afspraak die hij in 1984 maakte bij zijn aanstelling als hoogleraar. ‘Ik heb niet het idee dat ik iemand daarmee tekort doe’, aldus Kortmann.

Volgens hem is het niet voor niets dat hij onlangs is herbenoemd als rector en steek hij meer dan genoeg tijd in die functie. Als wetenschapper vindt hij het bovendien belangrijk om een kijkje in de keuken bij bedrijven te hebben. Hij gebruikt die ervaring in zijn onderzoek naar ondernemingsrecht.

Overigens geeft het Onderwijsblad in zijn artikel geen waardeoordeel over de bijverdienende bestuurders. [HC/HOP, LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?