Terug naar overzicht

Ook hogescholen krijgen respijt

Er was niet genoeg steun voor een snelle invoering van de plannen, erkennen de bewindslieden in de brief aan de Tweede Kamer die ze woensdagavond verstuurden. Ze willen tegemoet komen aan de zorgen die binnen en buiten het parlement leven, schrijven ze.

Uitstel

De kosten van het uitstel (370 miljoen euro) worden opgevangen binnen de OCW-begroting. Er gaat minder geld naar de voorgenomen prestatiebeloning voor leraren, de maatschappelijke stage en de ontwikkeling van centrale toetsen in het basis- en voortgezet onderwijs en mbo. De precieze uitwerking volgt in de Voorjaarsnota.

Naast de langstudeermaatregel en de korting op het hoger onderwijs ‘temporiseert’ het ministerie ook de omstreden bezuinigingen op passend onderwijs.

Afstel

De bewindslieden benadrukken dat uitstel van de plannen geen afstel betekent. ‘De te behalen doelen uit het regeerakkoord blijven onverminderd van kracht.’ Maar betrokkenen hebben nu meer mogelijkheden om zich voor te bereiden op wat komen gaat.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met Zijlstra over de langstudeermaatregelen. De oppositie, die woensdag verheugd op het uitstel reageerde, blijft fel gekant tegen het wetsvoorstel. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?