Terug naar overzicht

Reken nu je studieschuld uit

In 2010 leenden bijna 160.000 studenten gemiddeld 378 euro per maand. Wie zijn best deed, kon bij de Dienst Uitvoering Onderwijs al uitrekenen wat zijn lening hem in de toekomst zou gaan kosten, maar daarvoor moest je wel flink wat gegevens bij de hand hebben, merkte afgestudeerd bewegingswetenschapper Maarten van de Heuvel.

Tussentijdse aflossing

Hij bouwde daarom watkostmijnstudieschuld.nl , waarop studenten de hoogte van hun studieschuld kunnen invullen en kunnen kiezen hoeveel ze maandelijks willen aflossen. Het systeem berekent vervolgens hoe lang het aflossen duurt en welk bedrag weglekt aan rente. Ook is eenvoudig te zien wat een tussentijdse aflossing oplevert en wat het tijdelijk stopzetten van de lening kost.

Bijvoorbeeld: met een maandaflossing van honderd euro is de gemiddelde lenende student – met de huidige lage rente van anderhalf procent – 13,5 jaar zoet. Ondertussen heeft hij bovendien meer dan dertienhonderd euro rente betaald. Wie het minimumbedrag van 45,41 zou aflossen is ruim 34 jaar onder de pannen, maar omdat DUO wil dat je binnen vijftien jaar (als de plannen van het kabinet doorgaan straks twintig jaar) terugbetaalt, moet je dus een hoger bedrag aflossen. Tenzij je jaarlijks minder dan zestienduizend euro verdiend.

Excellsheet

Van de Heuvel is sinds kort zelf zijn studieschuld aan het afbetalen. 'Na mijn afstuderen had ik al eens in een excellsheet zitten rekenen wat het zou opleveren om meteen een deel van het bedrag af te lossen. Het scheelde best een hoop. Een vriend spoorde me aan om dat wereldkundig te maken.'

Ook in zijn eigen omgeving merkte Van de Heuvel dat men niet precies wist wat die lening nu uiteindelijk kost. 'DUO en het Nibud hebben allerhande voorlichting, maar misschien zijn studenten te laks of vinden ze de informatie te abstract', gist hij. 'Ik heb geprobeerd zo min mogelijk te moraliseren op mijn site, maar ik hoop dat studenten het advies oppikken.'

Jokermaanden

Op de site is ook rekening gehouden met de zestig ‘jokermaanden’ die aflossers vanaf januari 2012 kunnen inzetten bij DUO. Maar de rente loopt ondertussen wel door, en de site rekent uit wat dat kost.  

De berekende bedragen kunnen overigens iets afwijken van de realiteit. Het rentepercentage wordt immers elke vijf jaar opnieuw vastgesteld. Gaat de rente omhoog, dan moet er dus meer en langer worden afbetaald. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?