Terug naar overzicht

Accreditatie is een momentopname

Alle zeilen bijzetten

Dittrich was vorige week spreker bij een conferentie over risicomanagement in het hoger onderwijs. Hij stond stil bij het inspectierapport over acht ‘zeer zwakke’ en ‘zorgelijke’ hbo-opleidingen (‘een ramp voor studenten, hun ouders en het hbo’). Het hbo ligt volgens Dittrich – hoe onterecht dat vaak ook is – zwaar onder vuur en zal alle zeilen moeten bijzetten om het vertrouwen weer te herwinnen. De regels van de wet op het hoger onderwijs zullen strikt moeten worden nageleefd, maar het allerbelangrijkst is volgens hem dat het interne toezicht goed functioneert en dat de informele onderwijscultuur bij een instelling deugt. Bijvoorbeeld doordat docenten meer bij elkaar in de keuken kijken.

Toekomst

Het externe toezicht is volgens hem het sluitstuk van de kwaliteitszorg en niet het begin. Gelet op alle kritiek die ook de NVAO over zich heen kreeg, wordt die boodschap volgens Dittrich niet overal begrepen. ‘Achteraf heb ik nog wel eens gedacht, we hadden eigenlijk die slogan van de banken moeten gebruiken: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Als ik in de toekomst kon kijken, zat ik nu waarschijnlijk op een eilandje in de Stille Zuidzee.’ [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?