Terug naar overzicht

Boezem

Ik verbaas me er altijd over dat grote delen van de gemeenschap achter elkaar aan rennen en elkaar naroepen zonder de feiten te kennen. Is er een zondebok in zicht? Dan lijkt niets de op hol geslagen horde mediamenners en nabauwers nog te kunnen remmen. Politici richten hun pijlen op wat de massa beroert en zelfs ministers en staatssecretarissen roepen met alleen opportunistische dossierkennis. Je zal maar een islamitische hbo-docent zonder mastergraad zijn. Je bent een paria in deze wereld.

Natuurlijk is er iets mis in de hbo-wereld en natuurlijk moet er het nodige verbeteren, maar om nu het hele hbo in één klap failliet te verklaren gaat me wat ver. Het spervuur aan maatregelen om het onderwijs te verbeteren lijkt lukraak doelen te kiezen. Ik ga niet inhoudelijk in op het falen van het hbo en op de voorgenomen maatregelen. U volgt de media ook en voor het tegengeluid leest u de website van VeKi – Vereniging van kritische hbo-docenten.

Ik wil wel even wijzen op het wel erg kortetermijndenken van sommige betrokkenen. Het was in 2006 dat  de toenmalige staatsecretaris van Onderwijs, Mark Rutte, verkondigde dat in de volgende kabinetsperiode een staatssecretariaat van Onderwijs niet meer nodig zou zijn. Het werd volgens hem tijd dat universiteiten en hogescholen op eigen benen gingen staan en dat de overheid zich minder met het onderwijs bemoeide. Een minister van Onderwijs zou vervolgens op afstand toezicht kunnen houden. Het is er nooit van gekomen en de huidige staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft boter op zijn hoofd. Kortetermijndenken en ad hoc handelen is dodelijk voor het gehele onderwijs.

Het is erg makkelijk van alle betrokkenen, te weten overheden, politiek en arbeidsmarkt om met de prangend beschuldigende vinger te wijzen naar het hbo, terwijl men zelf voortdurend heeft geroepen dat er sneller en goedkoper opgeleid diende te worden. Het hbo moet de hand in eigen boezem steken, maar er moet wel ruimte zijn naast alle andere handen die er al in steken. En door de jarenlange bezuinigingen is er wel erg weinig boezem overgebleven.

Centrale examens, visitaties, accreditaties en inspecties zullen niets opleveren. Meer controle en beheersing maken het onderwijs niet beter, maar de strategen handiger. Doordachte investeringen zullen helpen na jaren van bezuinigingen. Helaas moet Halbe Zijlstra politiek denken en niet beleidsmatig.

Ab Bobbink, Docent aan de Academie voor Gezondheidszorg

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?