Terug naar overzicht

Breed en diepgravend onderzoek naar het hbo

De Onderwijsinspectie presenteerde vorige maand haar onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij Inholland. Vier van de vijf opleidingen bleken ‘zeer zwak’. Naast 63 afstudeerwerken uit de alternatieve routes, bleken ook 23 van de 106 onderzochte scripties van studenten uit het reguliere studieprogramma onvoldoende te zijn.

En daarover maakt LSVb-voorzitter Sander Breur zich zorgen: ‘Het ging om een representatieve steekproef. De afgelopen vier jaar zijn nog eens twaalfhonderd studenten aan deze opleidingen afgestudeerd. Je mag dus concluderen dat er misschien wel driehonderd geen diploma hadden mogen krijgen.’

Imagoschade

De studentenbond pleit overigens – net als oppositiepartijen PvdA en D66 – voor een breed en diepgravend onderzoek naar de kwaliteit van alle diploma’s in het hbo om de opgelopen imagoschade te herstellen. Daar ziet staatssecretaris Zijlstra niets in, zei hij vorige week in de Tweede Kamer. Het zou praktisch onmogelijk zijn en het Nederlandse hoger onderwijs zou er niet mee geholpen worden. De bewindsman verwacht dat de uitgebreidere rol die de Onderwijsinspectie krijgt ervoor zal zorgen dat misstanden in de toekomst eerder worden gesignaleerd.

Misstanden

‘Ik snap de reflex van bestuurders om meteen over te gaan tot het afkondigen van oplossingen, maar als we de problemen nu niet boven tafel krijgen, voeren we deze discussie over een paar jaar opnieuw’, zegt LSVb-voorzitter Sander Breur. ‘De staatssecretaris gaf vorige week in het debat zelf toe dat bij zo’n groot onderzoek waarschijnlijk ook elders misstanden aan het licht zouden komen.’

Guy Hendricks van het Interstedelijk Studentenoverleg – de andere grote studentenorganisatie – reageert sceptisch op twitter. ‘LSVb wil 350.000 diploma’s controleren in hbo…. lekker realistisch…’

De Tweede Kamer stemt vanmiddag over de motie van PvdA en D66 die oproept tot grootschalig onderzoek in het hbo. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?