Terug naar overzicht

Brief Avansbestuur aan medewerkers en studenten

In de brief, die hier te lezen is, constateert het CvB dat momenteel de indruk gewekt wordt dat er van alles mis is in het hbo. 'Die indruk is bovendien onjuist. Er gaat juist erg veel wél goed binnen het HBO. Internationaal gezien staat het hoger onderwijs in Nederland er goed bij. We scoren bovengemiddeld, zoals letterlijk staat in "De staat van het onderwijs", een rapport van de Inspectie van het Onderwijs van april 2011.

Fouten

Natuurlijk worden er ook in het hbo fouten gemaakt, erkent het bestuur in de tekst. 'Zorg is er ook over de opleidingsgraad van docenten en de kwaliteit van de instromende studenten. Dat is ook het probleem voor het HBO: de regering wil maximale toegankelijkheid van het hoger onderwijs. 50 procent van onze jongeren zou moeten doorstromen naar HBO of WO, minimale uitval minder dan 10 procent én tot de top 5 van de wereld willen behoren. Deze drie zaken staan haaks op elkaar.'

'Over de opleidingsgraad van docenten is een paar jaar geleden al de afspraak gemaakt dat tenminste 70 procent van de docenten in het HBO een mastergraad dient te hebben. Daaraan wordt door de hogescholen hard gewerkt', staat verderop. 

Masteropleidingen

'Docenten worden steeds uitgedaagd hun vak zowel theoretisch als praktisch up-to-date te houden. Zij krijgen masteropleidingen aangeboden en promotietrajecten. Daarbij hebben wij ook oog voor de bewust bekwame docent die exact weet hoe het in de beroepspraktijk er aan toe gaat: de hoofdverpleegkundige, de fysiotherapeut, de opbouwwerker enz. Die hoeven niet allemaal een mastergraad gehaald te hebben, dat moeten praktijkervaren, kwalitatief goede docenten zijn. En daar worden ze op beoordeeld.'

Het College wijst er opnieuw op dat de lat bij Avans omhoog gaat. 'Binnen nu en drie jaar moeten alle studenten in het eerste jaar minimaal 52 van de 60 studiepunten halen om door te mogen gaan, er zijn aanvullende eisen gesteld aan de opleidingen met betrekking tot duurzaamheidsdenken, ondernemerschap en het beheersen van een buitenlandse taal op HBO-niveau. Dat betekent dat het aantal onderwijsuren verder omhoog gaat.'

Overigens betekenen deze en andere maatregelen niet dat Avans achterover kan gaan leunen; 'Het kan altijd beter, dat blijkt ook uit de studentenenquêtes, terugkoppelingen uit de beroepssectoren en uit onze interne kwaliteitszorg. Daar moeten we ook elke dag aan werken: studenten, docenten, ondersteuners, diensteenheden, directies, bestuur. Samen maken we de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs en daar mogen we op aangesproken worden, daar leggen we rekenschap en verantwoording over af.' [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?