Terug naar overzicht

Draagvlak voor kritische hbo-docenten

Hoe is dit initiatief geboren?
‘Uit onvrede met de berichtgeving omtrent de rapporten van de Onderwijsinspectie die gaan over Inholland en de andere onderzoeken naar misstanden binnen het hbo. De inspectie zegt daarin duidelijk dat het geen respresentatief beeld oplevert van het hbo onderwijs in heel Nederland. Toch wordt er in de media gesproken over het falen van het hbo en staat het gehele hbo ter discussie. De toonzetting is ook anders dan twintig, dertig jaar geleden. Ook toen was er kritiek, maar nu spreekt men zelfs over het hbo als een criminele organisatie. En dan heb ik het niet over reageerders op de Telegraaf maar over opiniestukken in deftige kranten als NRC Handelsblad. Daarnaast stoort het ons dat de onderzoeken waarop veel kritiek gebaseerd wordt, eigenlijk buitengewoon mager zijn.  De nuance ontbreekt.’

Maar als u het niet eens bent met berichten in de media, stap je toch naar de Raad voor Journalistiek?
‘We hebben niet zozeer kritiek op de reguliere journalistiek.  Ga je die artikelen tot in detail lezen dan zit daar niet de pijn. Met uitzondering van het artikel in Elsevier , dat is gewoon slechte journalistiek. Het gaat ons vooral over de opinies en columns. De schrijvers daarvan kun je niet aanspreken op het gebruik van de juiste feiten. ‘

Mensen mogen toch kritiek hebben op het hbo?
‘Natuurlijk, maar de basis van die kritiek moet wel correct zijn. Er moet meer aandacht zijn voor inhoudelijke kwesties en niet voor verdachtmakingen en misleiding.’

Wat zijn de volgende stappen van VeKi?
‘Naast mensen informeren willen we eerst ruchtbaarheid geven aan onze vereniging. Is er draagvlak voor onder collega’s? Dat is ons eerste doel. Pas als er voldoende draagvlak is, gaan we verdere activiteiten ontplooien.’ [AR]

Het weblog van VeKi vind je hier .

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Docenten hebben genoeg van kritiek op hbo 17-05-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?