Terug naar overzicht

Harde aanpak fraude met rekenmachines

Té vaak wordt er gefraudeerd met rekenmachines tijdens tentamens. Zeker met moderne grafische rekenmachines is dat makkelijk. Studenten kunnen formules invoeren en allerlei andere gegevens: informatie die ze dan tijdens het tentamen op kunnen zoeken. De AAFM in Breda gaat hier harder tegen optreden, zo liet academiedirecteur Ed van Sprundel woensdag weten tijdens de academieraadsvergadering.

100 minuten niet plassen

Een viertal maatregelen worden ingevoerd vanaf komend studiejaar. Zo wordt het aantal surveillanten verdubbeld tijdens een tentamen met rekenmachine en moeten alle telefoons voorafgaand aan het tentamen ingeleverd worden.

De AAFM wil verder gaan proberen om alle tentamens maximaal 100 minuten te laten duren, zodat toiletbezoeken niet nodig zijn. Op het toilet wordt namelijk ook regelmatig nog even wat opgezocht en gecommuniceerd. Langere tentamens zullen in meerdere delen moeten worden opgesplitst.

Bruikleen

De vierde maatregel is dat AAFM-studenten voortaan niet meer zelf een rekenmachine hoeven te kopen. Die krijgen ze tijdens een tentamen in bruikleen van Avans. Aan het begin van het tentamen worden de rekenmachines uitgedeeld, na afloop moeten deze weer ingeleverd worden. De AAFM-directie gaat hiervoor op eigen kosten een partij rekenmachines aanschaffen.

In de komende tentamenweken (aan het einde van periode 4) zullen de propedeusestudenten van AAFM al de leenrekenmachine gaan gebruiken. Vanaf komend studiejaar krijgen alle studenten van deze academie met de maatregel te maken. [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?