Terug naar overzicht

Hersteltraject voor studenten Inholland

De kosten voor dit traject zijn voor de hogeschool. De studenten krijgen na afloop een extra certificaat: een diplomasupplement. Het blijkt wettelijk niet mogelijk hun diploma’s in te trekken of te vervangen, zoals voorzitter Doekle Terpstra van Inholland aanvankelijk wilde.

Zomerschool

Andere afgestudeerden van de vijf twijfelachtige Inholland-opleidingen kunnen in de zomer extra onderwijs volgen. ‘Een soort minor’, zegt Guy Hendricks van het Interstedelijk Studenten Overleg. Ook dit is bedoeld om de waarde van hun diploma te verhogen.

Daarnaast komt er een commissie ‘Maatwerk’, waarin studentenorganisaties en Inholland samen zitting nemen. Studenten die aan de waarde van hun diploma twijfelen, kunnen bij deze commissie advies inwinnen. Het bestuur zal dat advies dan moeten naleven, ook als dit betekent dat nog meer studenten het ‘hersteltraject’ moeten volgen.

Nieuwe beoordeling

Studenten kunnen niet allemaal hun afstudeerwerk opnieuw laten nakijken. Wie dat toch wil, moet bij de commissie Maatwerk aankloppen en uitleggen waarom een nieuwe beoordeling echt noodzakelijk is.

Niet alleen de fracties in de Tweede Kamer reageerden verheugd op het akkoord, ook staatssecretaris Zijlstra zei blij te zijn. Wanneer bij een andere hogeschool soortgelijke problemen met het eindniveau worden geconstateerd, moet daar dezelfde systematiek gevolgd worden, vindt hij. De Onderwijsinspectie onderzoekt nog vier opleidingen bij vier andere hogescholen.

Het akkoord van de studentenorganisaties geldt voor iedereen die de afgelopen vier jaar afstudeerde aan de Inholland-opleidingen vrijetijdsmanagement, commerciële economie, bedrijfseconomie en media- & entertainmentmanagement. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?